På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Inzile AB
Inzile fullföljer transaktionen med eFashion Championship (Cision)

2021-10-12 16:30
Inzile AB (publ) har idag den 12 oktober 2021 fullföljt transaktionen med eFashion Championship PTE Ltd (”eFC”) som offentliggjordes den 5 augusti 2021, enligt följande. 

I enlighet med ett enhälligt godkännande från en extra bolagstämma i Inzile den 20 september 2021 har Inzile förvärvat 80% av aktierna i QEV Tech Holdings S.L, (”QEV Holdings”), vilket i sin tur äger 19,64% av aktierna i det spanska elfordonsinriktade teknikbolaget QEV Technologies SL. Köpeskilling var ca 494 MSEK och tillträde ägde rum omedelbart. 

I samband med förvärvet har styrelsen för Inzile, enligt den nämnda extra bolagstämmans enhälliga bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission till eFC, genom kvittning av eFC:s hela fordran mot Inzile hänförlig till överlåtelsen av aktierna i QEV Holdings. Detta innebär att eFC efter registrering av emissionen kommer att äga 63% av Inzile. Teckningskurs var 14,62 SEK per aktie, vilket grundar sig på volymvägd snittkurs under perioden 20 september-6 oktober 2021. 

Ett villkor för förvärvet var att eFC beviljades ett undantag från sin budplikt som annars skulle ha uppkommit i samband med aktieteckning i den aktuella emissionen. Ett sådant undantag har beviljats av Aktiemarknadsnämnden, varför villkoret har uppfyllts.

För ytterligare information:

Klas Åhgren, tf VD Inzile, klas.ahgren@inzile.com, 070 985 58 02

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 kl. 16.30 CET.


Inzile - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -