På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Conferize
Conferize A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2021 (GlobeNewswire)

2021-08-26 17:48

Selskabsmeddelelse Nr. 11/2021
København, 26. august 2021Conferize A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2021

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2021. Rapporten er urevideret.

Det første halve år af 2021 er primært blevet brugt på at sikre det fremtidige fundament for selskabet og dermed grundlaget for at realisere forretningspotentialet i selskabets platform til Event Management. Det har handlet om at få den fornødne finansiering på plads, samt påbegynde eksekveringen af den reviderede salgs- og udviklingsstrategi.

Selskabet har i første halvår af 2021 realiseret et underskud på DKK 5,3 mio. En stor del af underskuddet kan dog henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med afviklingen af gamle forpligtelser og genrejsningen af selskabet. Korrigeret for disse ekstraordinære udgifter på samlet DKK 2,0 mio. er underskuddet for første halvår på DKK 3,3 mio.

Resultat afspejler, at effekten af den genstartede salgsindsats fra 2. kvartal først vil vise sig i andet halvår af 2021 – og at det er lykkes at reducere de løbende udgifter i selskabet med 35 pct.

Overtegnet emission. Finansiering på plads.

I foråret udbød Conferize 77,3 mio. stk. nye aktier og modtog tegningsønsker for i alt 86,0 mio. stk. nye aktier. En overtegning på 111 pct., hvormed Conferize blev sikret et bruttoprovenu på DKK 17,0 mio.

Emissionen viste en grundlæggende tro i markedet på produktet, selskabet og det nye team bag Conferize. Med provenuet og en slankere og mere effektiv organisation er der blevet skabt den fornødne arbejdsro omkring selskabet i forhold til at realisere forretningspotentialet i platformen.

Ændret salgsfokus. Genrejsning og re-positionering.

I begyndelsen af året blev de første skridt til at re-positionere Conferize i markedet. Der blev lanceret en ny hjemmeside, en ny markedskommunikation og en ændret abonnements- og betalingsstrategi, direkte orienteret mod det professionelle segment.

Der blev i første halvår af 2021 endvidere etableret en ny salgsorganisation i selskabet. Salgsorganisationen forventes yderligere styrket over de kommende måneder.

Med en konkurrencedygtig prissætning og en platform, der sparer tid for den enkelte arrangør fra dag ét, så er salgsstrategien indledningsvis funderet på direkte salg til beslutningstagere i Norden.  Men med tiden vil Conferize udforske mulighederne for at definere og dominere vertikaler i markedet.

Udbruddet af Covid-19 og det følgende kollaps af eventmarkedet i 2020, præger fortsat markedssituation i 2021.  Der er fortsat global afholdenhed i forhold til afholdelse af fysiske events, skønt man så småt kan begynde at spore en spirende optimisme på baggrund af den løbende vaccination af verdens befolkninger.

Selskabet oplever således stadigt stigende interesse for platformen. Salgsindsatsen er genstartet i 2. kvartal 2021, og salgsindsatsen er derfor ikke reflekteret i de første 6 kalendermåneder af 2021, men indsatsen begynder at vise de ønskede resultater i begyndelsen af 2. halvår af 2021.  

Fokus er således fortsat på de professionelle eventarrangører, der mangler et værktøj til at effektivisere og optimere deres hverdag, og som er villige til at betale for det. Det er Conferizes naturlige plads og med en platform, der sparer tid fra dag ét, er det fortsat ledelses vurdering, at der er et stort potentiale for platformen på såvel det fysiske, som det virtuelle event-og konferencemarked.

Ny udviklingsmodel. Strategiske partnerskaber.

Med genrejsningen af selskabet er der blevet etableret en ny model for den videre udvikling af platformen. Der er etableret et udenlandsk tech team og indgået flere strategiske partnerskaber.

Ambitionen er at levere en moderne, komplet og åben platform. Conferize søger derfor at etablere stadigt flere partnerskaber med markedsledende værktøjer indenfor hver deres felt, så Conferize platformen i stadigt højere grad integrerer naturligt ind i kundernes hverdag – og indgår i økosystemer omkring markedsledende værktøjer.

Conferize har senest indgået strategisk partnerskab med danske Fairkey (leadcapture og messesystemer). Herudover fortsætter dialogen de kommende måneder med flere globale tech-selskaber.

Forventet udvikling

Ledelsen vurderer, at Conferize med styrket salgsorganisation, en skalérbar og billig udviklingsmodel og stærke partnerskaber vil kunne etablere et positivt cash indenfor en periode på 24 måneder – og dermed blive selvfinansierende.
Hovedtal for 2021 H1 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

    01.01.2021-   01.01.2020-  
    30.06.2021   30.06.2020  
    DKK   DKK  
           
Nettoomsætning   -   26.400  
Andre driftsindtægter   510.226   747.916  
Vareforbrug   (96.729)   (80.228)  
Andre eksterne omkostninger   (2.695.484)   (1.870.939)  
Bruttoresultat   (2.281.987)   (1.176.851)  
           
Personaleomkostninger   (1.582.559)   (1.653.340)  
Af- og nedskrivninger   (1.564.601)   (1.654.259)  
Driftsresultat   (5.429.147)   (4.484.450)  
           
Andre finansielle indtægter   -   585  
Andre finansielle omkostninger   (30.043)   (53.383)  
Resultat før skat   (5.459.190)   (4.537.248)  
           
Skat af periodens resultat   168.323   722.093  
           
Periodens resultat   (5.290.867)   (3.815.155)  
           

Balancen: Aktiver

    30.06.2021   30.06.2020  
    DKK   DKK  
           
Immaterielle anlægsaktiver   10.678.689   11.585.210  
Materielle anlægsaktiver   31.405   90.654  
Finansielle anlægsaktiver   159.548   225.829  
Anlægsaktiver   10.869.642   11.901.693  
           
Tilgodehavender   2.084.659   2.609.731  
Likvide beholdninger   14.117.613   8.612.416  
Omsætningsaktiver   16.202.272   11.222.147  
           
Aktiver i alt   27.071.914   23.123.840  
           

Balancen: Passiver

    30.06.2021   30.06.2020  
    DKK   DKK  
           
Egenkapital   23.961.856   18.434.485  
Hensatte forpligtelser   -   -  
Gældsforpligtelser   3.110.058   4.689.355  
           
Passiver i alt   27.071.914   23.123.840  
           

Egenkapitalopgørelse

    30.06.2021   30.06.2020  
    DKK   DKK  
           
Egenkapital primo   12.996.418   22.217.576  
Kapitalforhøjelse   17.007.005   32.064  
Egenkapitalomkostninger   (750.699)      
Overført til reserver   -   -  
Periodens resultat   (5.290.867)   (3.815.155)  
           
Egenkapital ultimo   23.961.856   18.434.485  
           

Pengestrømsopgørelse

    01.01.2021-   01.01.2020-  
    30.06.2021   30.06.2020  
    DKK   DKK  
           
Pengestrømme vedr. primær drift   (4.867.872)   (4.084.745)  
Pengestrømme vedr. drift   (4.897.915)   (4.137.543)  
Pengestrømme vedr. investeringer   (721.678)   (3.302.981)  
Pengestrømme vedr. finansiering   16.256.306   32.064  
Ændring i likvider   10.636.713   (7.408.460)  
           
Likvider primo   3.480.900   16.020.876  
Likvider ultimo   14.117.613   8.612.416  
           

Aktierelaterede nøgletal

    31.06.2021   30.06.2020  
Indre værdi pr. Aktie, DKK   0,21   0,48  
Resultat efter skat pr. Aktie, DKK   (0,05)   (0,10)  
Antal aktier, ultimo   115.956.855   38.652.285  
Antal aktier, gns. over perioden   51.536.380   38.438.525  
           


Den fulde delårsrapport kan findes på siden: invest.conferize.com.

Selskabet offentliggør årsresultatet for 2021 d. 17. marts 2022.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com


Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet filConferize - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -