På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

CBRAIN
Eksport og abonnementer løfter cBrains omsætningsvækst til 31% (GlobeNewswire)

2021-08-26 09:17


Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2021

Eksport og abonnementer løfter cBrains omsætningsvækst til 31%


København, 26. august 2021


Første halvår 2021 viser en rigtig god udvikling, både i Danmark og internationalt, med 2 gode kvartaler i træk.

I første kvartal voksede omsætningen med 30%, mens omsætningsvæksten i andet kvartal nåede op på 33%. Væksten er organisk, og den er især drevet af øget eksport og salg af softwareabonnementer. Tallene underbygger, at cBrain formår at fastholde og eksekvere sin langsigtede vækststrategi.

I første halvår 2021 er omsætningen vokset fra 57,2 million kroner til 75,1 million kroner, svarende til en omsætningsvækst på 31%.

Indtjening før skat (EBT) er vokset fra 11,5 million kroner til 16,8 million kroner, svarende til en indtjening før skat (EBT) på 22% og en vækst i indtjening på 46%.

Eksporten er vokset fra 7,8 million kroner til 19,4 million kroner, svarende til en eksportvækst på 148%. Eksportandelen udgør dermed 26% af den samlede omsætning mod 14% i samme periode sidste år.

Salg af softwareabonnementer er vokset fra 27,6 million kroner til 38,6 million kroner, svarende til en vækst i salg af softwareabonnementer på 39%. Softwareabonnementer udgør dermed 51% af den samlede omsætning mod 48% i samme periode sidste år.

På det danske marked vinder cBrain fortsat markedsandele og har i første halvår indgået aftaler med bl.a. Danmarks Miljøportal, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Kulturministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet samt Bolig- og Planstyrelsen.

Som leverandør til bl.a. Miljøstyrelsen udvikler cBrain en bred portefølje af F2-baserede løsninger, som understøtter myndighedernes arbejde i relation til klimaindsatsen, herunder både genopretning af naturen og reduktion af drivhusgasudledning.

cBrain kalder denne type af løsninger for “klimasoftware” til offentlige myndigheder, og de udgør et centralt element i cBrains eksportstrategi. De F2-baserede klimaløsninger understøtter bl.a. inspektion, styring af tilladelser/afgørelser samt tilskudsordninger, herunder eksempelvis Natura2000 naturbeskyttelse, tilskud til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder (Klima-Lavbund) og vandløbsrestaurering.

Den globale kamp mod klimaforandringer drives i høj grad af regeringerne, og de er under stort tidspres. Myndigheder over hele verden investerer derfor i løsninger til understøttelse af klimaindsatsen, som kan implementeres hurtigt.

Danmark er førende internationalt, både i relation til digitalisering og klima. Som leverandør af klimasoftware til offentlige myndigheder har cBrain derfor mulighed for at yde sit bidrag til den globale klimaindsats gennem eksport af danske løsninger og erfaringer.

I juni vandt cBrain således sit første udbud i Sydamerika. Her skal cBrain levere en løsning til myndighederne i Guyana, som er udviklet i samarbejde med Miljøstyrelsen. Løsningen understøtter overholdelse af CITES-konventionen, som overvåger og regulerer international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, og konventionen er tiltrådt af mere end 180 lande.
Aftalen i Guyana underbygger cBrains satsning på klimasoftware til offentlige myndigheder, herunder specielt at danske klimaløsninger kan eksporteres og genbruges internationalt. I dette tilfælde med henblik på at understøtte kampen mod tab af biodiversitet i Amazonas.

Internationalt kan cBrain også glæde sig over fortsat fremgang i de Forenede Arabiske Emirater. Her leverer cBrain bl.a. et nyt fagsystem til finansministeriet, som skal understøtte Economic Substance Regulations (ESR). ESR er en del af OECD’s rammeprojekt Base Erosion Profit Shifting (BEPS), som har til formål at forhindre skatteunddragelse på tværs af landegrænser, og i foråret nominerede finansministeriet ESR-løsningen til WSIS, en global United Nations pris.

Projekter som CITES-projektet i Guyana og ESR-projektet i de Forenede Arabiske Emirater underbygger cBrains CSR strategi og arbejde på at understøtte United Nations 17 verdensmål, med særlig fokus på verdensmål 16 (accountable institutions) og verdensmål 13 (climate action).

I Tyskland kunne cBrain i juni annoncere selskabets hidtil største aftale i form af en softwareordre, hvor cBrain skal levere mellem 5.000 og 10.000 F2 brugerlicenser samt en række udvidelsesmoduler og softwarevedligeholdelse. Aftalen løber over 4 år, og aftalen vil, afhængig af tidspunkt for leverance af brugerlicenser samt udnyttelse af optioner, have en samlet værdi på op til 250 millioner kroner.

cBrain udmeldte ved årets start en forventet omsætningsvækst på 15-20%. Men i forlængelse af et godt første kvartal, med en omsætningsvækst på 30%, opjusterede cBrain forventningerne for året til en omsætningsvækst på 17-23%.

I andet kvartal nåede omsætningsvæksten op på 33%, hvorfor cBrain i starten af august yderligere opjusterede forventningerne for året, fra en omsætningsvækst på 17-23% til en omsætningsvækst på 21-25%.

Den største del af cBrains omsætning hidrører fra salg af software og softwareabonnementer, og samtidig er langt den største del af cBrains omkostninger faste. Den øgede omsætning medfører derfor en øget indtjening.

Ved årets start udmeldte cBrain en forventet indtjening før skat (EBT) på 10-15%. cBrain investerer en del af den øgede indtjening i bl.a. eksport. Samtidig opjusterede cBrain i starten af august også sine forventninger til indtjening for året, fra en indtjening før skat (EBT) på 10-15% til en indtjening før skat (EBT) på 14-16%.

cBrain har ingen lån, og likvider og debitorer udgør ved udgangen af halvåret 85,6 million kroner. cBrain har således en solid finansiel position og den finansielle styrke til at fastholde sin vækstplan.


Med venlig hilsen        

Per Tejs Knudsen, CEO
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftede filerCBRAIN - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -