På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Cyber Security 1
Cyber 1s företrädesemission av units om cirka 1,774mEUR blev kraftigt övertecknad (MFN)

2021-07-23 20:35

Företrädesemissionen av units om 1,774 mEUR som offentliggjordes den 27 juni 2021 ("Företrädesemissionen") i Cyber Security 1 AB (publ) ("Cyber 1" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Teckningsperioden avslutades den 19 juli 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 259 procent, varav cirka 94 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 165 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagandena inte kommer att användas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 1,774 mEUR före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i investeringsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
 
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Cyber 1 att öka med 174 445 113 aktier, från 348 890 226 aktier till 523 335 339 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 45 704,619606 EUR, från 91 308,621395 EUR till 137 013,241001 EUR. För de aktieägare som ej deltagit i Företrädesemission uppgår utspädningen till 33,3 procent.
 
Teckningsoptionerna av serie 2021 som emitteras ger rätt att för varje en (1) teckningsoption av serie 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022 mot kontant betalning om 0,01 EUR per aktie. För det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader.
 
Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Kontakter

Kontakta Investor Relations:
Mattias Tönnheim:  Telefon: +46 (0) 704-41 19 14 E-mail: mattias@samurai-pr.se

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 503 015 50  E-mail: ca@mangold.se

Om oss

Cyber Security 1 tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet och bedriver sin verksamhet genom fysisk närvaro i Storbritannien, Sverige, Kenya, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Bolaget levererar tjänster och tekniklicenser för att förbättra kundernas skydd mot oönskade dataintrång, samt genom att stärka cybersäkerheten och att förhindra olika former av informationsstölder. Cyber Security 1 hade en omsättning på 27,36 miljoner euro under 2020 och är noterade på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq: CYB1.ST) i Stockholm.

För ytterligare IR-relaterad information www.cyber1.com/investors och om verksamheten besök: https://cyber1.com 

Denna information är sådan information som Cyber Security 1 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-23 20:35 CEST.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Cyber Security 1 - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -