På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Beijer Electronics Group
Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat (Cision)

2021-07-14 08:00

Andra kvartalet

 • Orderingången steg med 53 procent till 514 mkr (335).
 • Nettoomsättningen ökade med nio procenttill 390 mkr (357).
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 mkr (7,9).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 mkr (-0,8).
 • Resultatet per aktie blev 0,07 kronor (-0,03).
     

Första halvåret

 • Orderingången steg med 26 procent till 932 mkr (741).
 • Nettoomsättningen uppgick till 741 mkr (753).
 • Rörelseresultatet blev 14,5 mkr (16,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,6 mkr (4,4).
 • Resultatet per aktie blev 0,12 kronor (0,16).
 • Förvärv av tyska ELTEC.
 

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR:
 

”BEIJER GROUPs orderingång satte ett nytt rekord under det andra kvartalet. Med en uppgång på över 50 procent passerade vi för första gången 500 mkr i orderingång under ett enskilt kvartal. Det är ett styrkebesked och ett kvitto på att våra tillväxtstrategier nu ger resultat. Vi kan även notera att uppgången är bred och omfattar såväl koncernens tre affärsenheter som alla geografiska regioner.

Uppgången är också ett tecken på att effekterna på efterfrågan från pandemin och covid-19 börjar klinga av. Däremot kvarstår den globala bristen på vissa nnyckelkomponenter. Det innebär att flera produkter inte fullt ut kan färdigställas enligt planer vilket medför störningar i leveranskedjorna. Det påverkade BEIJER GROUPs leveranser under det andra kvartalet liksom under det första kvartalet.

Vi bedömer att bortfallet i omsättning till följd av komponentbristen som hämmat leveranserna uppgick till 11-12 procent av försäljningen under det andra kvartalet  motsvarande nästan 50 mkr. Koncernen kunde ändå öka sin försäljning med nio procent till närmare 390 mkr under perioden. Jag vill i sammanhanget ge medarbetarna beröm för hur väl de lyckats hantera utmaningarna med komponentbristen genom flexibilitet, att hitta nya lösningar och omplaneringar.

Rörelseresultatet steg med 24 procent men det påverkades negativt av bortfallet i omsättning. Jag kan som VD konstatera att resultatet ligger på en för låg nivå och att det till synes är en bit kvar till att nå våra lönsamhetsmål. Men jag har god tillförsikt i att vi är på rätt väg och hyser optimism inför framtiden. Vårt resultat under andra kvartalet kunde ha varit väsentligt högre om vi haft en normal leveranssituation. Komponentbristen har även medfört höjda kostnader för nyckelkomponenter, där gjorda prisjusteringar gentemot våra kunder kommer att få genomslag under kommande kvartal.

Det är också viktigt att betona att problemen med leveranserna hänger samman med komponentbristen och inte interna kapacitetsproblem. Vi har valt att bygga upp ett visst lager av produkter för att snabbt kunna leverera när väl den enskilda komponenten är på plats. Uppbyggnaden av lager har förutom resultatpåverkan medfört ett negativt kassaflöde under perioden som kommer att vändas till ett positivt kassaflöde efter leverans. BEIJER GROUPs totala leveranskapacitet och under normala flöden av komponenter bedöms mer än väl överstiga takten i orderingången under det andra kvartalet.

Koncernens tre affärsenheter visade en positiv utveckling avseende orderingång och omsättning. Westermos orderingång steg med 40 procent och försäljningen med nio procent. Affärsenheten erhöll en större order på 36 mkr inom ramen för ett ramavtal med en nordamerikansk tågoperatör. Tyska ELTEC som förvärvades under det första kvartalet har utvecklats över förväntan och bidrog positivt till Westermos affär. Affärsenhetens rörelseresultat blev något lägre under perioden främst beroende på framflyttade leveranser till följd av komponentbristen. 

Westermo nådde också en milstolpe under kvartalet genom lanseringen av nya switchar inom det nya segmentet eldistribution. Westermo har nu en konkurrenskraftig  produktportfölj för automatisering av ställverk och digitalisering av energisystem vilket är i linje med affärsenhetens tillväxtstrategi.

Beijer Electronics orderingång steg med närmare 80 procent och uppgick till över 200 mkr för andra kvartalet i rad. Försäljningen steg med sju procent och  rörelseresultatet vändes från ett minus till ett nollresultat. Såväl försäljning som resultat har påverkats negativt av komponentbristen och stigande komponentpriser. Affärsenheten Korenix utvecklades likaså positivt efter de senaste årens betydande omställningar. Orderingång och försäljning ökade med närmare 30 procent och affärsenheten kunde visa ett nollresultat efter en relativt stor rörelseförlust förra året.

Sammantaget är vi nöjda med den fina tillväxten i koncernens orderingång. Vid utgången av andra kvartalet var BEIJER GROUPs orderbok på cirka 750 mkr ”all-time high”. Efter svackan under pandemin har den underliggande efterfrågan utvecklats starkt, särskilt i Asien. Europa har haft en successivt starkare återhämtning medan uppgången i Nordamerika varit mer försiktig.

Hur länge komponentbristen består är svårt att bedöma. Vi gör vårt yttersta för att hantera problemen och lindra de negativa effekterna.  Men sett i ett lite längre perspektiv är vi trygga med att storleken på vår orderbok och den fina orderingången drivet av en stark efterfrågan konverteras till en försäljning som ger ett resultat minst i nivå med målet för rörelsemarginalen på tio procent.

För helåret 2021 ligger vår bedömning fast. BEIJER GROUP har goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfallför 2021 jämfört med 2020.”

 

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och  kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 14 juli kl 09.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558357
Från Storbritannien: +443333009264 
   

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=425010789&PIN=83312850&UserAudioMode=DATA
   

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

    


Informationen är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl 08.00.

   


Beijer Electronics Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -