På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Grängesberg Exploration Holding AB
GRANGEX inleder nyttjandeperioden av teckningsoptioner (Cision)

2021-05-03 08:55
De som har teckningsoptioner av serie TO3 i Grängesberg Exploration Holding AB kan nu utnyttja dessa. Teckningstiden pågår under perioden 3 - 31 maj 2021. Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 31 maj 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

I samband med den publika nyemissionen som Grängesberg Exploration Holding genomförde i december 2020 utgav Grängesberg Exploration Holding 648 900 000 teckningsoptioner av serie TO3. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 äger rätt att för varje (1) teckningsoption av serie TO3 teckna en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding under perioden 3 - 31 maj 2021 till en kurs om 0,050 SEK per ny aktie. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 har även rätt att under perioden 1 - 30 september 2021 teckna en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding till en kurs om 0,054 SEK per ny aktie.

Vid full teckning tillförs Grängesberg Exploration Holding cirka 32,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna TO3 är noterade och föremål för handel på NGM Nordic SME fram till och med slutet av september 2021 (Grängesberg Exploration Holding TO3, ISIN kod: SE0015346366).

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 31 maj 2021, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare ska utnyttjande i stället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för Grängesberg Exploration Holding TO3, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 går till väga finns tillgängliga på www.grangesbergexploration.se.


Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Hagberg & Aneborn Fondkommission
Tel: 08-408 933 50
E-post: info@hagberganeborn.se

Grängesberg Exploration Holding AB
Paul Johnsson, CFO
Tel: 070 777 69 76
E-post: paul.johnsson@grangesbergexploration.se

G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
E-post: info@gwkapital.se


Grängesberg Exploratio... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -