På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Victoria Properties
Victoria Properties A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 (GlobeNewswire)

2021-04-07 12:00

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

I henhold til vedtægternes § 9.5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S (CVR nr. 55660018) (”Selskabet”) til afholdelse

torsdag den 29. april 2021 kl. 10.00

hos Victoria Properties A/S, Studiestræde 5, st., 1455 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Godkendelse af Selskabets vederlagsrapport 2020 (vejl. afstemning, jf. selskabslovens § 139b, stk. 4)
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021
 8. Valg af revision
 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer (kapitalejerne)
 10. Eventuelt
 11. Bemyndigelse til registrering i Erhvervsstyrelsen

--o0o--

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlem Niels Wegener vælges til dirigent for generalforsamlingen.

Ad 2 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformand, Nina Simone Valeska Grunow-Jensen, vil aflægge beretning.

Ad 3 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår godkendelse af Selskabets årsrapport for 2020.

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:
https://www.victoriaproperties.dk/rapporter-praesentationer/

Ad 4 Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Underskuddet for regnskabsåret 2020 foreslås overført til næste regnskabsår. Der stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2020.

Ad 5 Godkendelse af Selskabets vederlagsrapport 2020 (vejl. afstemning, jf. selskabslovens § 139b, stk. 4)

Bestyrelsen foreslår godkendelse af Selskabets vederlagsrapport for 2020. Selskabets vederlagsrapport 2020 er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

https://www.victoriaproperties.dk/corporate-governance/

Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer bestyrelsesformand Nina Simone Valeska Grunow-Jensen, bestyrelsesmedlem Niels Sigurd Wegener og bestyrelsesmedlem Thomas Færch opstiller til genvalg.

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv fremgår nederst i indkaldelsen.

Ad 7 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens vederlag for 2021 fastsættes som følger:

Bestyrelsesformand (basisvederlag):                                        DKK 150.000
Alm. bestyrelsesmedlemmer (basisvederlag):                           DKK 100.000

Den foreslåede vederlæggelse af bestyrelsen er fastsat i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik.

Ad 8 Valg af revision

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 9 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne (kapitalejerne)

Der er ikke modtaget forslag.

Ad 10 Eventuelt

Intet til behandling

Ad 11 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Niels Wegener, med substitutionsret bemyndiges til at anmelde de beslutninger som træffes på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen i det omfang selskabsloven kræver det.

--o0o--

General information
Victoria Properties A/S har en aktiekapital på nominelt 18.657.432 kr., fordelt på 18.657.432 stamaktier á 1 kr. Hver stamaktie på kr. 1 giver én stemme på generalforsamlingen.

Vedtagelseskrav
Vedtagelse af punkterne kan ske med simpelt flertal.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Denne indkaldelse til den ordinære generalforsamling samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter sendes med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse af kapitalandele hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside: www.victoriaproperties.dk.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i den ordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen). De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
I henhold til vedtægternes § 11.3 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, bestille adgangskort senest mandag den 26. april 2021 hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes tilsendt, skal adgangskort afhentes på Selskabets kontor.

Fuldmagt
Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Fuldmagtsblanket kan tilgås via Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk.

Ved anvendelse af fuldmagtsblanket bedes blanketten sendes i underskrevet og dateret til Selskabets e-mail: info@victoriaproperties.dk, så den er Selskabet i hænde senest mandag den 26. april 2021.

Brevstemme
Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive fuldmagt eller afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmeblanket kan tilgås via Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk. Ved anvendelse af brevstemmeblanketten bedes blanketten sendes i underskrevet og dateret stand til Selskabets e-mail: info@victoriaproperties.dk, så den er Selskabet i hænde senest mandag den 26. april 2021.


Kontaktperson:

Thomas Færch, Adm. direktør

Victoria Properties A/S

info@victoriaproperties.dk 


København, den 7. april 2021

Bestyrelsen for Victoria Properties A/S

--o0o--

Kandidater på genvalg til bestyrelsen i Victoria Properties A/S:

Nina Simone Valeska Grunow-Jensen
Tysk statsborger, født 7. september 1972
Uddannelse: Jurist

Nina Simone Valeska Grunow-Jensen har øvrige poster:
HJ Byg & Rådgivning A/S (bestyrelsesmedlem)

Niels Sigurd Wegener
Dansk statsborger, født 19. september 1971
Uddannelse: Jurist

Niels Sigurd Wegener har øvrige poster:
BARFOED GROUP P/S (bestyrelsesmedlem)
DANCOVER A/S (bestyrelsesformand)
PR TRADING-FLEKOTA A/S (bestyrelsesmedlem)
NORDIA Advokatfirma I/S (ejer)
K/S SCT. JØRGENSBJERG 43 (ejer)
BLACKSTONE INVEST ApS (direktion, ejer)
CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS (ejer, direktion)
CGI Holding IVS (ejer)
K/S KNUDEVEJEN 3, VEJEN (ejer)

Thomas Færch
Dansk statsborger, født 19. oktober 1972
Uddannelse: Jurist

Thomas Færch har øvrige poster:
CTF Holding ApS (ejer, direktion)
St. Wendel & Walsrode Komplementar ApS (ejer)
Komplementarselskabet Sct. Jørgensbjerg 43 ApS (direktion)
INV. Selskabet af 12.06.2009 ApS (direktion, ejer)
CTF Holding 2 ApS (direktion, ejer)
Komplementarselskabet Lundsgade 9 ApS (direktion, ejer)
K/S Sct. Jørgensbjerg 43 (ejer)
K/S Knudevejen 3, Vejen (ejer)
KGS Entreprise ApS (direktion, ejer)
Østerbro Ejendomsudvikling ApS (direktion, ejer)
Hellerup Ejendomsudvikling ApS (direktion, ejer)
Thomas Færch Consult (fuldt ansvarlig deltager)
Gefion Group Ejendomsudvikling K/S (ejer)
K/S Lundsgade 9 (har indirekte besiddelser)
Komplementarselskabet GG 8 ApS (direktion, ejer)
Komplementarselskabet GG 9 ApS (direktion, ejer)
Komplementarselskabet GG 10 ApS (direktion, ejer)
K/S GG 8 (ejer)
K/S GG 9 (ejer)
K/S GG 10 (ejer)
Gefion Group A/S (direktør, ejer)
Rødovre Port Holding A/S (direktør, ejer)
GG Development 3 ApS (direktør, ejer)
Kanalgaden 3 Holding ApS (direktør, ejer)
Amager Strandvej 60-64/Ved Amagerbanen 37 ApS (direktør, ejer)
GG Komplementar ApS (direktør, ejer)
Ib Schønberg Allé Holding ApS (adm. direktør, ejer)
Vandværket 1 ApS (direktør, ejer)
GG Development 4 ApS (adm. direktør, ejer)
GG Østergade 1 ApS (direktør, ejer)
GG Development 5 ApS (direktør, ejer)
TWF Holding ApS (direktør, ejer)
K/S GG Ved Stadsgraven 15 (bestyrelsesmedlem)
GG Development 8 ApS (direktør, ejer)
Niels Juels Gade 9-13 ApS (direktør, ejer)
Oliebladsgade 8 Holding ApS (direktør, ejer)
GG St. Kongensgade 100 og 106 P/S (adm. direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
GG Amager Strandvej Holding ApS (direktør, ejer)
Niels Juels Gade 9-13 Holding ApS (direktør, ejer)
GG 8 Petite Rue ApS (ejer)
GG Engvej 155 Holding ApS (direktør, ejer)
Telegrafvej 5A Holding ApS (direktør, ejer)
Telegrafvej 5A ApS (direktør, ejer)
Gefion Telegrafkollegiet A/S (adm. direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
Edie ApS (ejer)
Komplementarselskabet GG St. Kongensgade 100 og 106 ApS (adm. direktør, ejer)
GG AMS Holding 1 ApS (direktør, ejer)
GG AMS Holding 2 ApS (direktør, ejer)
Niels Juels Gade 9-13 Holding 1 ApS (direktør, ejer)
Oliebladsgade 8 ApS (adm. direktør, ejer)
Gefion Group Holdco ApS (direktør, ejer)
STK 100 & 106 Holding ApS (direktør, ejer)
GG Engvej 155 Holding 1 ApS (direktør, ejer)
HKP 1A Holding ApS (direktør, ejer)
Kanalgaden 3 Holding 1 ApS (direktør, ejer)
Kanalgaden 3 ApS (direktør, ejer)
GG MBVH A/S (adm. direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
GG Horneby Holding A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
AMS II Holding A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
AMS II ApS (adm. direktør, ejer)
Oliebladsgade Holding 1 ApS (direktør, ejer)
Gefion Sejlhusene A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
Gefion Amager Strandvej IV A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
GG Engvej 155 Holdco ApS (direktør, ejer)
Telegrafvej 5A Holding 1 ApS (direktør, ejer)
Knud Færch I/S (fuldt ansvarlig deltager, ejer)
GG Komplementar ApS (direktør, ejer)
GG KBV Holding A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
Fjorden Ejendomme ApS (direktør, ejer)
Rødovre Port HoldCo ApS (direktør, ejer)
MBVH Holding ApS (direktør, ejer)
ROOF Management A/S (ejer)
ROOF Management Holding ApS (ejer)
PropHugs IT K/S (ejer)
Klostergårdsvej ApS (adm. direktør, ejer)
Komplementarselskabet GG KBV ApS (direktør, ejer)
GG KBV P/S (direktør, bestyrelsesmedlem, ejer)
Sejlhusene Holding A/S (ejer)
Sejlhusene ApS (ejer)Victoria Properties - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -