På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Shortcut Media AB
2,4 MKR EBITA-RESULTAT UNDER 2020 – MÖJLIGGÖR OFFENSIVA SATSNINGAR 2021 (Cision)

2021-02-24 08:30

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

För perioden, 1 januari – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 15%, till 58 342 (68 819) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 435 (3 000) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 4,2% (4,4%)
 • Resultat före skatt uppgick till -3 729 (662) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,18 (0,29) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,05) Kr

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 14%, till 15 854 (18 403) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 403 (913) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 2,5% (5,0%)
 • Resultat före skatt uppgick till -3 175 (501) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,05 (0,12) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 (0,01) Kr

Viktiga händelser

 • SMG publicerade tillväxtstrategi i syfte att fördubbla verksamhetens storlek till 2022, till en omsättning i årstakt om minst 120 Mkr och ett EBITA-resultat om 6-12 MKr
 • Bond Street vann affärer värda ca 2 Mkr från ett svenskt storföretag samt en ramavtalskund inom offentlig sektor
 • Bond Street tilldelade ramavtal med Skolverket, värt ca 4 Mkr per år, upp till 16 Mkr över fyra års tid. Ca 60-80% av total volym väntas avse arbete utfört av Bond Street
 • Oddway vann ramavtal med ett globalt techföretag, värt ca 1,8 Mkr över fem månader. I avtalet finns en möjlig option om förlängning
 • Ramavtal med Polisen, värt ca 3 Mkr per år, upp till 12 Mkr över fyra års tid trädde i kraft. Ca 30-50% av avtalsvolymen väntas avse arbete utfört av Bond Street
 • Oddway lanserade ett nytt affärsområde och nyanställde fyra personer
 • Bond Street förnyade ramavtal med Discovery Sverige. Avtalets värde överstiger 10 Mkr per år

Händelser efter periodens utgång

 • Bond Street vann ramavtal med Frilans Finans, Sveriges största organisation för egenanställda med ca 1 100 Mkr i omsättning
 • Oddway vann affärer värda 1,3 Mkr från ett svenskt storföretag
 • Bond Street tilldelades ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm som avtalsleverantör 4 av 5
 • SMG ökade ägandet i dotterbolaget Oddway från 58% till 100% i syfte att skapa samordningsvinster samt att öka koncernens finansiella styrka ytterligare inför kommande förvärv

Verkställande direktörens kommentar

2,4 MKR EBITA-RESULTAT UNDER 2020 – MÖJLIGGÖR OFFENSIVA SATSNINGAR 2021

2020 blev ett speciellt år för medie- och underhållningsbranschen. En kombination av inställda sport- och underhållningsevenemang, minskade marknadsinvesteringar och strikta restriktioner för bl.a. resor samt folksamlingar har resulterat i en svår miljö för många bolag i branschen, oavsett storlek.

Mot bakgrund av detta är det med stor stolthet som vi idag sammanfattar ett år för SMG där vi både vunnit en rad nya kunder, i stort sett bibehåller 2019 års rörelsemarginal och redovisar 2,4 Mkr i EBITA-resultat. Under fjärde kvartalet belastades resultatet med 0,4 Mkr till följd av att en kundfordring bedömdes vara osäker. Kunden är en eventarrangör som drabbats hårt av restriktioner relaterade till Covid-19. Det operativa resultatet (EBITA) före reservering för befarad kundförlust för kvartalet uppgår till 817 (913) Tkr, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,2% (5,0%).

I bokslutskommunikén för ett år sedan nämnde jag det vunna ramavtalet med Fastighetsbyrån och att ”vi hoppas kunna presentera fler sådana affärer under 2020”. Under kalenderåret 2020 vann vi, pandemin till trots, ytterligare fem ramavtal – med Polisen, Skolverket, Post- och Telestyrelsen, ett utbildningsföretag och ett globalt techföretag. Så långt 2021 har vi vunnit ytterligare avtal med Frilans Finans och Länsstyrelsen Stockholm. Jag nämnde även för ett år sedan att vi under 2020 skulle minska nettoskulden, vilket vi gjort. Idag kan vi uppvisa en nettokassa.

Med strikta restriktioner, inställda evenemang och försiktiga marknadsinvesteringar kommer marknaden fortsätta att vara trög för många aktörer i vår bransch första halvåret 2021. I den miljön är våra nyvunna, långsiktiga ramavtal en enorm trygghet. Att vi dessutom vänt till nettokassa under 2020 ger oss en perfekt position för att nu satsa offensivt under 2021 och framåt.

Enligt den tillväxtplan som publicerades i november ska SMG fördubbla verksamhetens storlek och i årstakt minst omsätta 120 Mkr, med ett EBITA-resultat i spannet 6-12 Mkr, under 2022. Förutom genom organisk tillväxt kommer vi med start i år att öka tempot för strukturaffärer betydligt.

I skrivande stund har vi flera pågående förvärvsdialoger. Det skulle förvåna mig om vi inte stängt ett förvärv före midsommar. Det är inte heller uteslutet att vi gör fler än ett förvärv i år. Kombinationen av SMG:s bredd, styrka genom pandemin, att vi förenklat koncernstrukturen de senaste åren och introducerat optionsprogram för nyckelpersoner är alla faktorer som gör oss till en attraktiv part i förvärvsdialoger.

Trots marknadsklimatet har 2020 inneburit en rad framgångar för SMG. Vi tar med oss dessa in i det nya året och ser nu fram emot att inte bara fortsätta vinna kunder organiskt, utan även växa koncernen med förvärv under 2021. Jag ser extra mycket fram emot både detta och de andra steg vi kommer att ta enligt vår tillväxtplan under året!

Anders Brinck,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s rapport för perioden 1 januari– 31 mars 2020 kommer att publiceras den 27 maj 2020.

SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2020 kommer att publiceras den 27 augusti 2020.

SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2020 kommer att publiceras den 30 november 2020.

SMG:s årsredovisning för 2020 kommer att publiceras senast tre veckor före årsstämman.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 24 februari 2021,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se


Shortcut Media - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -