På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Media and Games Invest
Media och Games Invest avslutar helåret 2020 med ett rekordkvartal och överträffar avsevärt de finansiella målen som höjdes i november. Intäkterna ökade med 73% och EBITDA med 74% i kv4 2020 (EQS Newswire)

2021-02-18 12:17

Media och Games Invest avslutar helåret 2020 med ett rekordkvartal och överträffar avsevärt de finansiella målen som höjdes i november. Intäkterna ökade med 73% och EBITDA med 74% i kv4 2020
 

18 februari 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) överträffar målen för 2020 för helårets nettoomsättning och EBITDA1 baserat på en utmärkt fjärde kvartal. Preliminärt finansiellt resultat visar på accelererade intäkter och EBITDA-tillväxt under fjärde kvartalet efter ett starkt resultat för årets första nio månaderna 2020. Den preliminära nettoomsättningen för helåret 2020 uppgår till 140,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 67% jämfört med föregående år (83,9 miljoner euro) med en justerad EBITDA2 på 29,1 miljoner euro, en ökning på 61% jämfört med föregående år (18,1 miljoner euro).

 

Det tidigare, i november 2020, kommunicerade övre målintervallet för prognosen, som redan höjts jämfört med tidigare prognoser har överträffats med 5,2 miljoner euro i intäkter och 3,1 miljoner euro i justerad EBITDA. I jämförelse med analytikers Consensus Data är intäkterna 8,3 miljoner euro bättre och justerad EBITDA 4,2 miljoner euro högre än estimaten. Baserat på medelvärdet av de ursprungliga målen för 2020 (intäkter: 115-125 miljoner euro; EBITDA: 20-23 miljoner euro) överträffade MGI sitt intäktsmål med 16,8 procent och EBITDA-målet med 35,3 procent. Den starka omsättningen och EBITDA-resultatet beror på en positiv utveckling av spel- och medieverksamheten under fjärde kvartalet 2020. Med detta mycket starka år har MGI nu överträffat de senaste 6 årens genomsnittliga årliga tillväxt med 67%.

 

HÖJDPUNKTER FJÄRDE KVARTALET 2020

·    Nettoomsättningen uppgick till 48,7 miljoner euro (Kv4'19: 28,2 miljoner euro), vilket är en ökning med 73% jämfört med 2019.

·    Justerad EBITDA uppgick till 10,1 mEUR (Kv4'19: 5,8 mEUR), vilket är en ökning med 74%.

·    Justerat EBIT3 uppgick till 5,8 mEUR (Kv4'19: 3,6 mEUR), vilket är en ökning med 64%.

·    Nettoresultatet uppgick till 2,0 mEUR (Kv4'19: 0,3 mEUR), vilket är en ökning med 534%.

 

HÖGPUNKTER HELÅRET 2020

·    Nettoomsättningen uppgick till 140,2 mEUR (Helår'19: 83,9 mEUR), vilket är en ökning med 67% jämfört med 2019.

·    Justerad EBITDA uppgick till 29,1 mEUR (Helår'19: 18,1 mEUR), vilket är en ökning med 61%.

·    Justerad EBIT utvecklades starkt och ökade till 17,5 mEUR (Helår'19: 10,5 mEUR), vilket är en ökning med 67%.

·    Nettoresultatet för 2020 uppgick till 2,7 mEUR (Helår'19: 1,3 mEUR) och ökade till följd av koncernens totala ökade lönsamhet vilket mildrades av ökade finansiella kostnader, för framtida organisk och förvärvsdriven tillväxt, som å andra sidan ger en stark kassaposition i balansräkningen.

·    Soliditeten4 var 46% per 31 december 2020 (31 december 2019: 54%) och var fortsatt stark medan soliditeten minskade på grund av obligationsemissioner och utökad verksamhet i koncernen.

·    Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 46,3 miljoner euro (31 december 2019: 33,0 miljoner euro).

·    Räntebärande nettoskuld5 per den 31 december 2020 uppgick till 61,6 miljoner euro (34,9 miljoner euro per den 31 december 2019.)

·    Räntetäckningsgraden6 per den 31 december 2020 var 4,1 jämfört med 3,1 under 2019 och ökade därför kraftigt då rörelsens lönsamhet ökade i linje med omsättningstillväxten.

·    Skuldsättningsgraden7 uppgick till 2,1 per den 31 december 2020 (1,9 per den 31 december 2019) och förblev konservativ trots 3 förvärv och gamigo-minoritetsuppköpet under 2020. Detta uppnåddes av bolaget genom en stark lönsamhetsökning i kombination med en ökning av eget kapital. MGI hamnade i den nedre änden av sitt mål för nettoskuldsättningsgraden på 2-3 gånger.

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI Group

mEUR

MGI Group
Kv4 2020

MGI Group
Kv4 2019

MGI Group
Helår 2020

 

MGI Group
Helår 2019

Nettoomsättning

48,7

28,2

140,2

 

83,9

Tillväxt

73%

-

67%

 

-

Just. EBITDA

10,1

5,8

29,1

 

18,1

Just. EBITDA-marginal

21%

21%

21%

 

22%

EBITDA

9,0

4,1

26,5

 

15,5

EBITDA-marginal

19%

14%

19%

 

19%

Just. EBIT

5,8

3,6

17,5

 

10,5

Just. EBIT-marginal

12%

13%

12%

 

13%

Nettovinst

2,0

0,3

2,7

 

1,3

 

In mEUR

Helår 2020 (A)

Konsensus

Utfall vs Konsensus

Helår 2020 Guidance

Utfall vs uppdaterad FY'20-vägledning

Tidigare Guidance

Utfall vs FY'20 inledande vägledning

Umsatz

140,2

131,9

+8,3

+6%

125-135

+10.2

+8%

115-125

+20.2

+17%

Adj. EBITDA

29,1

24,9

+4,2

+17%

23-26

+4.6

+19%

20-23

+7.6

+35%

 

All finansiell information är preliminär och inte granskad och reviderad. MGI planerar att publicera sin oreviderade bokslutskommuniké den 25 februari 2021.

 

Remco Westermann, VD & styrelseordförande MGI Group: "Vi avslutade 2020 med ännu ett rekordkvartal intäkts- och EBITDA-resultatmässigt, dels genom ett konsekvent genomförande av vår strategi att "köpa, integrera, bygga och förbättra", dels med en välbalanserad spelportfölj supporterad av en stark medieenhet. Totalt sett rapporterade vi en nettoomsättning på 48,7 miljoner euro under fjärde kvartalet, en tillväxt på 73 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året, samt en justerad EBITDA på 10 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 74 procent jämfört med föregående år. Vår finansiella utveckling för helåret 2020 var också mycket stark och överträffade väsentligt vår senaste prognos. Med en omsättning på 140,2 miljoner euro - en årlig tillväxt på 67 procent - och en hög lönsamhet med en justerad EBITDA på 29 miljoner euro - en årlig tillväxt på 61 procent - kunde vi visa en fortsättning på vår starka utveckling från tidigare år.

 

Vi förväntar oss att 2021 blir ytterligare ett starkt år. Vi har många organiska tillväxtprojekt på gång och har redan meddelat licensiering av två nya mobilspel. Även för vår nuvarande starka spelportfölj förväntar vi oss ytterligare tillväxt, t.ex. för Trove, som är ett av våra bästa spel, där vi skapar ytterligare tillväxtmöjligheter genom internationalisering och plattformstillägg. En liknande strategi kommer att tillämpas på Wizard101 och Pirate101, två mycket starka spel-IP: er som vi förvärvade som en del av KingsIsle-transaktionen i januari 2021 samt för flera andra spel.

 

Dessutom ger MGI: s medieenhet "Verve Group" MGI: s spelenhet en stark konkurrensfördel när det gäller effektivt förvärv av användare samtidigt som den framstår som en betydande aktör i den globala mediesektorn. Verve Group står inför en snabb organisk tillväxt i alla större reklamformat över hela världen, men särskilt inom sektorn för mobilspel. Enligt ledningen är Verves Open Exchange nu en av de 20 ledande marknadsplatserna för programmerad annonsering över hela världen. MGIs branschfokus återspeglas också i mediaenhetens starka kundbas, som består av flera stora spelföretag som Zynga och King.

 

Sammantaget var 2020 ett enastående år för MGI och 2021 har startat starkt. Vi har redan avslutat ytterligare två förvärv. Under de kommande månaderna förväntar vi oss ytterligare organisk tillväxt från nya spellanseringar samt internationalisering, ökat förvärv av användare och utökat innehåll i vår nuvarande massiva multiplayer-portfölj liksom inom spel- och mediasegmenten. "

 

Noter - Alla noter definieras i den senaste finansiella rapporten (Kv3 2020) för MGI

Not (1) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och avskrivningar.

Not (2) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader.

Not (2) Justerat EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och PPA-avskrivningar.

Not (3) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och avskrivningar.

Not (4) Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Not (5) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande finansiell skuldsättning exklusive aktieägares och närstående lån minus likvida medel.

Anmärkning (6) Räntetäckningsgrad: Adj. EBITDA dividerat med finansnetto för den aktuella perioden.

Not (7) Nettoskuldsättningsgrad: Räntebärande nettoskuld dividerat med justerad EBITDA under de senaste 12 månaderna exklusive aktieägarlån.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

 

Sören Barz

Chef Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm

Telefon: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

 

Om Media and Games Invest plc

 

Media and Games Invest plc är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom digitala spel med en starkt stödjande medieaffär och huvudsaklig operativ närvaro i EMEA och Nordamerika. Bolaget kombinerar en organisk tillväxtstrategi med värdedrivande förvärv för att leverera en stark och hållbar vinsttillväxt. Sedan 2014 har MGI Group framgångsrikt förvärvat över 30 bolag och tillgångar som har integrerats med plattformen genom användande av effektivitetshöjande teknologier som exempelvis molnet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i Scalesegmentet på Frankfurtsbörsen. Bolaget har också en obligation noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Bolagets aktie handlas med kortnamn M8G.

 

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, + 46-8-528 00 399.

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

 

Viktig information

Denna utgåva utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

Denna utgåva utgör inte en del av ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som det hänvisas till här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas inom USA frånvarande registrering eller ett tillämpligt undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i värdepapperslagen. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som det hänvisas till i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i denna version får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Förenta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika. , Sydkorea, Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där sådant tillkännagivande, offentliggörande eller distribution av informationen inte överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar eller där sådana åtgärder är föremål för lagliga begränsningar eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt tillämplig EU-lagstiftning. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga säkerhetslagar och förordningar.

Framåtblickande uttalanden

Denna release innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntade tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i båda fallen deras negativa eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i denna utgåva bygger på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet eller resultatet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena på grund av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda förhållanden och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i denna utgåva av sådana framtidsutsikter. Företaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtblickande uttalandena i den här utgåvan är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte lägga otillbörligt beroende av de framåtblickande uttalandena i denna utgåva. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått finns här talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller att offentliggöra revideringar av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 


show this

info@eqs.com (www.eqs.com)
Copyright 2021 EQS GROUP AG

Media and Games Invest - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -