På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Intrum
Intrum utser Anders Engdahl till ny vd och koncernchef och meddelar ett starkt resultat för det tredje kvartalet (Cision)

2020-10-18 16:00
Styrelsen för Intrum AB (publ) har idag träffat en överenskommelse med Mikael Ericson som lämnar bolaget efter fyra år som vd och koncernchef. Styrelsen har samtidigt utsett Intrums nuvarande Chief Financial Officer Anders Engdahl till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Anders Engdahl tillträder omgående. Med anledning av vd-bytet har styrelsen valt att offentliggöra det preliminära resultatet för det tredje kvartalet, vilket väntas bli väsentligt högre än analytikernas konsensusestimat.

”De senaste åren har präglats av en betydande tillväxt samtidigt som marknaden vi verkar i har gått igenom stora förändringar. Intrum blev genom sammanslagningen med Lindorff europeisk marknadsledare, samtidigt som bolaget har expanderat till nya marknader och ökat takten av portföljinvesteringar. Dessa insatser skapar en stark plattform för långsiktig hållbar avkastning. Styrelsen och bolagsledningen har under en tid även arbetat intensivt med ett förändringsprogram som kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen den 18 november”, säger Per E. Larsson, styrelseordförande för Intrum.

”När vi nu ska genomföra detta förändringsprogram, har vi identifierat behov av ett nytt ledarskap och styrelsen bedömer därför att det nu är rätt tid för Intrum att ta det steget. Under Mikael Ericsons ledning har Intrum lyckats etablera en marknadsledande position vilken ger bolaget alla förutsättningar för att framgångsrikt kunna genomföra de förändringar som vi nu påbörjat. Vi är mycket glada över att kunna meddela att Anders Engdahl, som är en erfaren ledare och integrerad del av bolaget, tar över rollen som den nya drivkraften i vår bolagsresa”, fortsätter Per E. Larsson.

”Styrelsen vill också ta detta tillfälle i akt och tacka Mikael Ericson för hans betydande bidrag som vd under hans år hos Intrum. Mikael kommer att stå till bolagets förfogande fram till årsskiftet”, tillägger Per E. Larsson.

”Det har varit en fantastisk tid på Intrum och jag är stolt över att fått leda bolaget till positionen som Europas ledande kredithanteringsföretag. Nu är det tid att lämna över stafettpinnen till Anders som kommer ta bolaget vidare in i nästa fas”, säger Mikael Ericson.

Anders Engdahl, född 1974, har gedigen erfarenhet från flera ledande befattningar inom bolaget och utsågs till Chief Financial Officer för Intrum 2019. Anders Engdahl började på Lindorff 2014 som EVP Debt Purchasing och var Chief Investment Officer för Intrum mellan 2017-2019. Anders har omfattande erfarenhet inom investment banking och management consulting från globala organisationer som Goldman Sachs, Credit Suisse, McKinsey och Morgan Stanley. Vid Morgan Stanley hade han rollen som Managing Director och Head of Nordic Financial Institutions Investment Banking. Anders Engdahl har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

”Jag ser fram emot att ta mig an rollen som vd för Intrum, ett bolag som jag har lärt känna mycket väl under mina sex år på olika ledande befattningar. Tillsammans med bolagsledningen och alla medarbetare kommer min prioritet vara att utveckla en ny effektivare operativ modell, vilket kommer göra oss mer konkurrenskraftiga och möjliggöra ett ännu starkare erbjudande till våra kunder och slutkunder. På så vis skapar vi ytterligare möjligheter för långsiktig organisk tillväxt och lönsamhet”, säger Anders Engdahl, ny vd och koncernchef för Intrum.

”Marknaden vi verkar på står just nu inför ett antal utmaningar. Med den nya operativa modellen på plats har Intrum allt som krävs för att möta dessa utmaningar och behålla vår ledande position inom kredithanteringstjänster i Europa. Vårt yttersta mål, inte minst i tider som dessa, är att stödja den ekonomiska stabiliteten i samhället och bidra till en hållbar och sund ekonomi. Jag är stolt över förtroendet jag fått för att leda det fantastiska Intrum-teamet i det arbetet”, tillägger Anders Engdahl.

Anders Engdahl tillträder omgående. Som tillförordnad Chief Financial Officer har Michael Ladurner utsetts. Ladurner innehar idag rollen som strategichef.

Intrum rapporterar ett starkt resultat för tredje kvartalet
Intrums preliminära resultat för det tredje kvartalet väntas bli väsentligt högre än analytikernas konsensusestimat, vilka går att finna på bolagets hemsida. Det preliminära justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgår till 1 687 MSEK, en ökning med 25 procent jämfört med det andra kvartalet. Intrums Cash EBITDA ökade till 3 142 MSEK, jämfört med 2 709 MSEK för det andra kvartalet 2020, motsvarande en ökning med 16 procent. Nettoskulden minskade till 48,9 miljarder SEK, jämfört med 49,7 miljarder SEK i det andra kvartalet. Skuldsättningskvoten minskade till 4.2x jämfört med 4.4x i andra kvartalet. Tillgänglig likviditet vid utgången av det tredje kvartalet var 16,0 miljarder SEK.

Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar väntas uppgå till 1 093 MSEK, vilket motsvarar en ökning med cirka 9 procent jämfört med det andra kvartalet.

De preliminära intäkterna för segmentet Kredithanteringstjänster uppgick till cirka 1 647 MSEK, 4 procent högre än det andra kvartalet, med en verksamhetsmarginal på 29 procent. Utvecklingen inom Kredithanteringstjänster var stabil där trenden av lägre affärsvolymer består, samtidigt som fortsatt tydlig kostnadskontroll bidrog till den positiva marginalutvecklingen.

Segmentet Strategiska Marknader (Grekland, Italien och Spanien) såg stark återhämtning under kvartalet, och det finansiella resultatet förbättrades signifikant jämfört med det andra kvartalet. Intäkterna om 1 738 MSEK motsvarar en ökning med 37 procent i jämförelse med föregående period, med en verksamhetsmarginal på 30 procent. Den fortsatta aktivitetsåterhämtningen på de strategiska marknaderna stöds ytterligare av att försenade volymer från det andra kvartalet nu tas igen. Därtill har det effektiviseringsprogram som lanserades 2019 bidragit i betydande utsträckning.

Portföljinvesteringar levererade ett solitt resultat för kvartalet vilket stöds av stabila nivåer av inkasserade belopp motsvarande 117 procent av den Covid-19-justerade prognosen, samt 102 procent av prognosen före Covid-19. Inkasserade belopp sedan årsskiftet motsvarar 99 procent av prognosen före Covid-19. Resultatet från joint ventures, vilket utgör en del av resultatet för Portföljinvesteringar, var lägre jämfört med det andra kvartalet. Investeringsnivån för det tredje kvartalet uppgick till 837 MSEK.Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för det tredje kvartalet 2020 publiceras den 23 oktober 2020 kl. 07.00 CET. Intrum kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan delårsrapporten för det tredje kvartalet har publicerats.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per E. Larsson, styrelseordförande
+46 8 546 102 02

Anders Fogel, Fogel & Partners
+46 722 04 47 50

För IR-relaterade frågor, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02

viktor.lindeberg@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2020-10-18 kl. 16.00 CET.


Intrum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -