Kungsleden AB
Kungsleden fortsätter att emittera grönt (Cision)

2020-09-21 07:30
Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön 6-årig obligation till ett nominellt belopp om 700 Mkr. Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall under 2021 med ett sammanlagt nominellt belopp om 218 Mkr.

Obligationen som har slutligt förfallodatum per 25 september 2026 emitterades till en spread över Stibor motsvarande 1,5%. Av lånet löper 550 Mkr med en fast ränta motsvarande 1,593% och 150 Mkr av lånet löper med en rörlig räntebas motsvarande Stibor 3 månader. I samband med transaktionen har Kungsleden valt att omvandla lånet med fast räntebas till rörlig räntebas.

”Vi kan konstatera att intresset från investerare att placera i Kungsledens gröna obligationer är stort. Så här långt har vi totalt emitterat 2 000 Mkr i gröna obligationer under innevarande år. Genom emissionen etablerar vi en ny lägre prispunkt i marknaden och förbättrar ytterligare vår redan goda likviditetsställning. Andelen grön finansiering utgör nu ca 36% av vår totala låneportfölj,” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.


Kungsleden - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -