Multidocker Cargo Handling
MultiDocker ingår avtal om försäljning av dotterbolag i Nordamerika (Cision)

2020-09-14 10:15

MultiDocker Cargo Handling AB har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja majoriteten av aktierna i det amerikanska dotterbolaget med syfte att öka försäljningen i Nordamerika. ”Detta är i grunden ett koncept som vi använde oss av med det Brasilianska dotterbolaget, där i det fallet den operativa verksamheten såldes för att öka närvaron på den lokala marknaden. Vi vill göra det amerikanska dotterbolaget mer ’inhemskt’”, säger styrelseordförande Percy Österström.

Den planerade affären planeras att genomföras i två steg. Målsättningen är dessutom att utveckla samarbetet med ett antal återförsäljare i USA, som knyts närmare det amerikanska dotterbolaget.

Den initiala affären förväntas ge ett positivt resultattillskott på ca 30–40 MSEK, beroende på struktur och villkor i ett slutligt avtal. Målsättningen är över tid att öka försäljningen i Nordamerika, för att få skalfördelar, och eftermarknadseffekter för hela MultiDocker.

Partnerskapet i USA sker med Clarinova Ltd, som är ett irländskt investeringsbolag. Clarinova köper aktierna för att i ett kommande steg placera dem hos amerikanska intressenter.

Clarinova ser dessutom industriella synergier på andra områden där Clarinova investerat, framförallt mineralverksamhet. ”Vi är imponerade av MultiDockers miljötänk med blue line konceptet, vi ser en koppling till vår mineralverksamhet och en stor potential i framförallt det lättare sortimentet med CH600”, säger Bertil Olsson, styrelseordförande i Clarinova.

Vi ser detta som ett spännande steg i MultiDockers utveckling. Genom att öka den lokala närvaron och skapa en mer ”lokal” prägel på erbjudandet är förhoppningen att efterfrågan ska öka för MultiDockers hela produktprogram. Affärerna innebär dessutom en renodling av MultiDockers verksamhet på produktutveckling, produktion, sälj, säljstöd och den viktiga eftermarknaden. För koncernen är detta ett viktigt steg, säger Percy Österström.

Slutligen undersöker vi tillsammans möjligheterna på investeringar från Clarinovas sida, inom andra marknader och områden. Det svenska moderbolaget, som vi önskar utveckla ytterligare med till exempel E-Power, vårt elmaskinskoncept, säger Percy Österström.

Affären beräknas genomföras under september-oktober och är villkorad av godkänd due-diligence och ett slutligt avtal mellan parterna.


MultiDocker Cargo Hand... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -