Shortcut Media AB
Shortcut Media Group: Första halvåret 2020 (Cision)

2020-08-27 08:00
Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 13%, till 31 931 (36 913) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 903 (2 831) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 6,0% (7,7%)
 • Resultat före skatt uppgick till 390 (1 754) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,12 (0,25) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,08) Kr

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 29%, till 13 439 (18 813) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -647 (960) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till -4,8% (5,1%)
 • Resultat före skatt uppgick till -1 384 (118) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,07 (0,10) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (0,01) Kr

Viktiga händelser

 • SMG tilldelades via Bond Street ramavtal värt ca 5 Mkr per år, upp till 20 Mkr över fyra års tid, med Post och Telestyrelsen (PTS). Ramavtalet trädde i kraft den 6 juli
 • Bond Street Film skrev avtal om filmproduktion för Cryptonomic Foundations, värt 0,8 Mkr, att utföra under 2020
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO) förlängde ramavtalet med SMG, vilket nu löper till 2022 och enligt DO väntas värt ca 0,7 Mkr per år
 • Bond Street skrev ramavtal med ett utbildningsföretag kring produktion av utbildningsfilmer för bl.a. distansutbildning, värt 1,3 Mkr under 2020
 • Oddway vann affärer värda 1,3 Mkr från två stora, välkända svenska industriföretag. Produktion kommer huvudsakligen pågå under första och andra kvartalet 2020
 • Bond Street vann ramavtal med Fastighetsbyrån avseende produktion av film till digitala och sociala medier, vilket är löpande och väntas värt minst 1 Mkr per år
 • Discovery informerade Bond Street om avsikt att säga upp ramavtalet avseende Discovery Norge, värd ca 5 Mkr per år, från slutet av Q3 2020

Händelser efter periodens utgång

 • Bond Street producerade bl.a. lanseringsfilmer till Discovery Norges höstkampanj
 • Oddway vann en affär värda 0,9 Mkr om filmproduktion till ett svenskt storföretag

Verkställande direktörens kommentar

Andra kvartalet 2020 var på många sätt en exceptionell period. Det om- eller avbokades stora volymer av projekt som en direkt följd av Covid-19. Den 13 maj vann vi det största offentliga ramavtal som utlysts hittills inom filmproduktion i Sverige. I slutet av juni fick vi en uppsägning av ett annat ramavtal av ungefär samma storlek. Våra verksamheter i Stockholm flyttade samman, samtidigt som majoriteten av både kunder och personal arbetade på distans.

Rörelsemarginalen (EBITA) för årets första halvår blev 6,0% (7,7%) efter att rörelseresultatet för Q2 kommit in på -0,6 Mkr. Resultatminskningen för Q2 blev relativt lindrig i relation till periodens omsättningstapp. Detta då vi vidtog snabba åtgärder när affärsinflödet sjönk till följd av Covid-19, något som hållit nere kostnaderna. Per 30 juni 2020 nådde även SMG nettokassa, vilket var ett av de mål som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2019. Koncernens kassa överstiger nu dess räntebärande skulder, vilket skapar en god finansiell flexibilitet för t.ex. förvärv.

Stora och snabba förändringar i projekt har skett mellan april och augusti, när vi och våra kunder anpassat oss efter nedstängningar, reserestriktioner och andra åtgärder för att bekämpa smittspridning. Produktiviteten både hos oss och kunder har påverkats av distansarbete, permitteringar samt restriktioner. Effekten som vi sett i vår verksamhet verkar dock ha varit ha varit mindre än på andra håll i mediebranschen. Konkurser, nedläggningar och omfattande varsel var tyvärr allt annat än ovanligt under vår och sommar.

Under juni såg vi att efterfrågan återhämtade sig något. Under augusti har projekt som sköts upp under Q2 återupptagits och är flera av dem är nu igång. Mycket tyder på att återhämtningen av efterfrågan hos våra kunder kommer att fortsätta. Den digitala kommunikation som SMG är specialister på spås också av många experter återhämta sig snabbare än mer traditionella kommunikationskanaler, trots att de totala medieinvesteringarna väntas minska under 2020.

Som jag nämnde i föregående delårsrapport uppstår både möjligheter och risker nu i snabb takt. Vår absoluta ambition är att ta tillvara på möjligheterna på bästa sätt, för att bli en ännu bättre och starkare organisation än tidigare. I skrivande stund arbetar vi därför på en reviderad tillväxtplan för SMG, med offensiva tillväxtmål till slutet av 2022. Vår bedömning är bl.a. att möjligheterna för förvärv och andra strukturaffärer kommer vara gynnsamma framöver. I samband med publiceringen av nästa kvartalsrapport har vi för avsikt att presentera en plan om hur SMG de kommande dryga två åren minst ska kunna fördubbla koncernens storlek. 

Jag vill också ta tillfället i akt att sända ett varmt och uppriktigt tack till alla SMG:s medarbetare, kunder, partners, aktieägare och övriga intressenter. Ni har på olika sätt bidragit på ett fantastiskt sätt till att vi kan börja blicka framåt igen. Tack!

Anders Brinck,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s rapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 kommer att publiceras den 12 november 2020.

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020 kommer att publiceras den 24 februari 2020.

Stockholm den 27 augusti 2020,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se


Shortcut Media - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -