Handelsbanken
Handelsbanken: Återhämtning i sikte (Cision)

2020-08-26 08:00

Nu syns tecken på återhämtning efter det historiska fallet i BNP och sysselsättning.
På kort sikt kommer BNP att öka starkt när alltfler människor går tillbaka till jobbet, men krisens djup gör att vi räknar med en lång resa tillbaka, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Trots djupet i konjunkturnedgången har aktie- och bostadspriser återhämtat sig snabbt och är på vissa håll högre än före krisen. Börsuppgången förklaras framförallt av de stora stimulanserna som minskar risken för konkurser och som har lett till ett kraftigt fall i globala räntor. Hotet mot tillgångspriser kommer inte främst från kortsiktiga konjunkturvariationer utan snarare från en eventuell ränteuppgång, enligt Handelsbankens makroekonomiska experter.
Men vår slutsats är att centralbankerna kommer motverka en sådan ränteuppgång med alla till buds stående medel, säger Christina Nyman.

Den mest intensiva fasen av Covid-19-pandemin bedöms ha passerat och världen börjar öppna igen. De nordiska länderna har hanterat pandemin på olika sätt, men har alla ekonomiskt klarat sig bättre än övriga EU. Efter ett historiskt ras globalt under första halvåret ökar den ekonomiska aktiviteten.
Men företagens anställningsplaner är dämpade och osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen fortsatt stor. Inflationen ser ut att missa målen även de kommande åren, säger Christina Nyman.

Sverige har så här långt inte klarat sig bättre än de nordiska grannländerna trots mindre strikta restriktioner. En förklaring är Sveriges konjunkturberoende industri, inte minst motorfordonsindustrin, som drabbats hårt. Det finns nu tecken på en uppgång i både hushållens konsumtion och industriproduktionen
Vi räknar med att BNP faller med 4,6 procent i år. Men osäkerheten kring Covid-19 och tillhörande restriktioner dämpar efterfrågan även under kommande år, säger Christina Nyman.

Arbetslösheten har stigit snabbt och var 9,2 procent i juli. Företagen kan i stor utsträckning möta den ökade efterfrågan genom att permitterade successivt återgår till heltid.
Även om återhämtningen har påbörjats och varseltalen har fallit tillbaka ser vi framför oss en fortsatt stigande arbetslöshet under hösten, säger Christina Nyman.

Bostadsmarknaden har visat överraskande motståndskraft. Antalet sålda bostadsrätter har skjutit i höjden i sommar och det tycks som att priser på villor och fritidshus har ökat särskilt starkt. En förklaring skulle kunna vara att krisen till stor del har drabbat låginkomsttagare, som inte till lika hög grad äger sin bostad. Dessutom har börsuppgången bidragit till att förmögenheter inte minskat. Den nuvarande bedömningen är att bostadspriserna, som återhämtat sig efter den initiala prisnedgången, fortsätter att öka svagt under hösten, enligt Handelsbankens konjunkturrapport.

Under våren har regeringen och Riksbanken genomfört omfattande åtgärder för att mildra skadeverkningarna på ekonomin. Fokus har varit på att hjälpa företagen att övervintra pandemin och minska risken för en ny finanskris snarare än att stimulera efterfrågan.
Vi bedömer att fokus succesivt kommer skifta till mer generella efterfrågestimulanser för att stödja återhämtningen. Vi räknar med att Riksbanken ligger still med räntan på noll procent de kommande åren, säger Christina Nyman.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8 701 51 58, +46 70 778 77 65
Joel Holm, presstalesman, +46 73 058 30 21

För hela rapporten på svenska se Konjunkturprognos och på engelska Global Macro Forecast
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com


    


Handelsbanken A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -