Vestjysk Bank
Beslutninger på Vestjysk Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 10. juni 2020 (GlobeNewswire)

2020-06-10 15:37

Nasdaq Copenhagen A/S


På bankens ordinære generalforsamling den 10. juni 2020 blev bestyrelsens beretning, den reviderede årsrapport for 2019 samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport godkendt.

Forslag om vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for det indeværende år blev vedtaget. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 200.000, formanden kr. 500.000 og næstformanden kr. 350.000. Formanden for revisionsudvalget modtager et tillæg på kr. 75.000,00. Formanden for risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 50.000, mens formanden for henholdsvis nomineringsudvalget og aflønningsudvalget modtager et tillæg på kr. 25.000 per hverv. Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på kr. 38.000,00. Menige medlemmer af risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 25.000, mens menige medlemmer af henholdsvis nomineringsudvalget og aflønningsudvalget modtager et tillæg på kr. 10.000 per hverv.

Derudover godkendte generalforsamlingen bankens vederlagspolitik.

Valgperioden for samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udløb på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om genvalg af Kim Duus som formand for bestyrelsen, genvalg af Lars Holst som næstformand for bestyrelsen samt genvalg af Bent Simonsen, Bolette van Ingen Bro, Karina Boldsen og Nicolai Hansen blev vedtaget. Derudover blev Claus Jensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ligeledes blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som bankens revisor.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 4.1. vedrørende ejerbogsfører således, at ordlyden afspejler ejerbogsførerens nye navn og CVR-nummer.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 6.9. vedrørende mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 7.1. vedrørende standarddagsordenen således, at denne fremadrettet også indeholder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indtil den 10. juni 2025 at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 pct. af bankens aktiekapital, dog således at bankens samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10 pct. af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 pct. fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Vestjysk Bank A/S


Bestyrelsen


Vestjysk Bank - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -