Freetrailer
Freetrailer Group A/S udsender kvartalsrapport Q3 19/20 (Cision)

2020-05-29 09:30
Markant udlejningsfremgang med vækst i antallet af udlejninger med 28,1% dog påvirkes partnersalget af Corona-krisen. Stigning i kvartalsomsætningen fra DKK 7,5 mio. til DKK 8,8 mio., svarende til en vækst på 17,3% sammenlignet med samme periode sidste år.

Freetrailer Group A/S aflægger finasiel rapport for koncernens første ni måneder af regnskabsåret 01. juli 2019 – 30. juni 2020.

Q3 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. januar 2020 – 31. marts 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 8.769,1 (7.464,2)
 • EBITDA -637,4 (-1.201,6)
 • Resultat før skat -1.039,1 (-1.803,3)
 • Egenkapital 10.654,7 (10.427,8)
 • EPS (Earnings Per Share) -0,1 (-0,2)
 • Egenkapitalandel 64% (67%)

9 MDR. KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 31. marts 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 29.239,9 (24.646,0)
 • EBITDA 849,1 (-911,0)
 • Resultat før skat -420,8 (-2.694,8)
 • Egenkapital 10.654,7 (10.427,8)
 • EPS (Earnings Per Share) -0.04 (-0.29)
 • Egenkapitalandel 64% (67%)

Udlejningsvæksten i Q3 19/20 er øget med 28,1% sammenlignet med Q3 18/19. Samlet set for de første ni måneder af 19/20 steg antallet af udlejninger fra 242.579 til 309.642 svarende til en fremgang på 27,6%. Det svenske og norske marked viste endnu engang en imponerende fremgang med næsten en fordobling af antallet af udlejninger i Norge til 6.684 (+84,6%), og tilsvarende i Sverige steg antallet af udlejninger til 28.553 (+52,2%). Antallet af udlejninger i Danmark steg til 66.037 (+16,5%), hvilket ligeledes er et flot resultat taget den allerede store udbredelse i betragtning. Den positive udvikling i antallet af udlejninger afspejles også i omsætningsudviklingen.

Omsætningen i Q3 19/20 udgjorde DKK 8,8 mio., svarende til en vækst på 17,3% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen for de første ni måneder steg med 18,6% til DKK 29,2 mio. mod DKK 24,6 mio. for sammen periode 18/19.

Driftsresultatet (EBITDA) for Q3 19/20 udgør DKK -0,6 mio. mod DKK -1,2 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder af 19/20 er resultatet opgjort til DKK 0,8 mio. mod DKK -0,9 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultatet er således forbedret med DKK 1,7 mio. i perioden, hvilket skyldes en højere udnyttelsesgrad af den bestående trailerportefølje samt gennemførte omkostningsbesparelser.

Resultatet før skat for Q3 19/20 udgør DKK -1,0 mio. mod DKK -1,8 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder af 19/20 er resultatet opgjort til DKK -0,4 mio. mod et underskud på DKK -2,7mio. i samme periode sidste år, svarende til en resultatforbedring på DKK 2,3 mio.


Forventningerne til regnskabsåret 19/20
Freetrailers udlejninger har været påvirket negativt af Corona-krisen i marts måned (fra slutningen af Q3 19/20) men i mindre grad end oprindeligt frygtet. Udlejningsfrekvensen steg igen i april måned og det samlede antal udlejninger opgjort til 42.000, hvilket er en ny rekord.

Derimod har Corona-krisen vanskeliggjort og forsinket de nationale og internationale ekspansionsplaner i bl.a. Tyskland, hvilket rammer partnersalget.


På baggrund af omsætningssammensætningen i årets første 9 måneder af 19/20, den nuværende aktivitet i Q4 19/20 og de gennemførte omkostningsbesparelser, genindsætter Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til helårsresultatet for 19/20 med en omsætning på DKK 40,5 mio. og et overskud før skat på DKK 1,7 mio..

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
På baggrund af den lysere markedssituation og den fulde effekt af gennemførte omkostningsreduktioner, genindsætter Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til dette regnskabsårs resultat med en omsætning på DKK 40,5 mio. og et resultat før skat på DKK 1,7 mio..
 
Freetrailers omsætning for de første ni måneder af regnskabsåret udgør DKK 29,2 mio. For at nå det opstillede omsætningsmål, skal der omsættes for DKK 11,3 mio. i Q4 19/20, hvilket vi mener er opnåeligt her ved indgangen til højsæsonen.

Tilsvarende skal der skabes et resultat før skat på DKK 2,1 mio. i Q4 19/20, for at nå målsætningen om et overskud på DKK 1,7 mio. før skat. Med et resultat før skat på DKK 1 mio. i april måned er dette opnåeligt - naturligvis under forudsætning af at Corona-krisen ikke forværres.”


Freetrailer - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -