Handelsbanken
Handelsbanken: En illavarslande tid – fastighetsmarknaden saknar immunitet (Cision)

2020-05-25 06:00
Finansieringsmöjligheterna för fastighetsbolagen är helt centrala när osäkerheten om framtiden är mycket stor.  Huvudscenariot i Handelsbankens fastighetsrapport är att ekonomin långsamt återhämtar sig under andra halvåret samtidigt som bostadspriserna faller 10 procent från toppen. – Tyvärr går det inte att utesluta ett utpräglat krisscenario med en negativ spiral med allt högre arbetslöshet och finansieringskostnader – och ännu kraftigare boprisfall, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

De gyllene åren för fastigheter tycks ha nått vägs ände. Högkonjunktur vänds till djup lågkonjunktur. På lång sikt är det förändringar i demografi, konsumentbeteende och näringslivets sammansättning som bestämmer hur fastighetsmarknaden utvecklas. Men här och nu är det ekonomiska läget, om folk har jobb och fastighetsbolagen möjlighet att finansiera sin verksamhet, helt centralt.
Detta gäller i allra högsta grad när osäkerheten om framtiden är mycket stor, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Huvudscenariot i Handelsbankens fastighetsrapport är att ekonomin långsamt återhämtar sig under andra halvåret men att arbetslösheten förblir hög i flera år. Rapportförfattarna räknar med att det leder till att bostadsbyggandet bromsar in än mer, att bostadspriserna faller med 10 procent från toppen och att, i spåren av stigande vakansgrader, fastighetsvärderingarna sjunker. Dyrare finansiering bidrar till högre avkastningskrav som sätter stopp, åtminstone under en period, för trenden mot marknadsfinansiering. ­
Dessutom påskyndar coronakrisen trender som ökad onlinekonsumtion vilket bidrar till lägre efterfrågan på butikslokaler, säger Christina Nyman.

Fastighetsrapporten går också igenom två alternativa scenarier för den ekonomiska återhämtningen och pekar på att den har stor betydelse för vilka effekter vi bör förvänta oss för fastighetssektorn. I scenariot med en snabb återhämtning är bedömningen att bostadspriserna i princip planar ut nu och börjar stiga svagt senare i år. Effekterna på den kommersiella fastighetsmarknaden blir små, vilket är vad som är förväntat på aktiemarknaden.
Det finns risk för besvikelse om dessa förväntningar inte infrias, säger Christina Nyman.

Skulle vi istället få en betydligt mer utdragen och djupare kris där arbetslösheten stiger upp mot 15 procent står fastighetsbolagen inför både svagare efterfrågan och högre finansieringskostnader, vilket riskerar sätta igång en negativ spiral. Även bostadsmarknaden påverkas markant i ett sådant alternativ och bostadspriserna kan falla med närmare 20 procent från toppen. Resultatet skulle bli en kris som ingen vill se, varnar Handelsbankens experter.

Kommer krispolitiken under återhämtningen leda till fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor inom sektorn?
Vi tror det, säger Christina Nyman.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8 701 51 58, +46 70 778 77 65
Joel Holm, presstalesperson, +46 73 058 30 21

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

För mer information om gällande reservationer hänvisas till:

www.researchonline.se/desc/disclaimers

För fastighetsrapporten i sin helhet:   
www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/fastighetsrapporten


Handelsbanken A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -