Swedbank
Småföretagsbarometern: Dyster prognos från Sveriges småföretagare (Cision)

2020-04-29 08:00
Landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång uppvisar en kraftig nedgång inom alla tre områdena. Det visar en delrapport av Småföretagsbarometern 2020 som tas fram på uppdrag av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Småföretagsbarometern presenteras vanligtvis en gång om året, i år blir det den 10 juni 2020. Men med anledning av att många företagare är extra utsatta och påverkade av Corona-pandemin släpps nu en delrapport för att kunna ge en bild av hur Sveriges småföretagare själva upplever den rådande krisen och deras förväntningar för det närmaste året. 

- Det är ett allvarligt läge för många småföretag och de buffertar som byggts upp äts snabbt upp när intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna är kvar. Men vi ser också exempel på företag som fått ett uppsving, så allt är inte nattsvart, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Småföretagskonjunkturen väntas falla till nivåer som rådde under finanskrisåren
Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är väldigt pessimistiska. När man väger ihop deras förväntan på sysselsättning, orderingång och omsättning visar det en kraftig nedgång och den så kallade konjunkturindikatorn [1] hamnar på nettotalet -2. Det är en nedgång med 63 indexenheter jämfört med förra årets mätning.

- Om det resultatet står sig när Småföretagsbarometern summeras rör vi oss mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009. För att inte småföretagens dystra prognos ska bli verklighet behövs kraftiga åtgärder riktade till företagen, och det är bråttom, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Coronapandemin har snabbt förändrat företagens framtidsplaner
Undersökningen visar att coronapandemin och statens åtgärder för att begränsa smittspridningen har satt tydliga avtryck i företagens syn på konjunkturläget under mars månad. Det syns exempelvis i svaren om kommande sysselsättningsbehov och orderingång, där synen blev allt mer pessimistisk i slutet av månaden.

- Att det finns jobb och välmående företag är avgörande för att människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Vi arbetar nära våra företagskunder för att se vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans för att vi gemensamt ska ta oss igenom krisen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

 

Ladda ner delrapport för Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna.

Kontakt:
Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, tfn 08-406 18 16
Jörgen Kennemar, seniorekonom Swedbank, tfn 070-643 83 29
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, tfn 070-563 16 86
Anette Ringius, presskommunikatör Swedbank, tfn 08-58 59 24 76

 

[1] Ett nettotal räknas fram genom att ta skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa tal. Nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning summeras och bildar småföretagens konjunkturindikator. Nettotalet för konjunkturindikatorn kan variera från minus 100 till plus 100. Ett värde mindre än noll betyder kontraktion, medan ett värde över noll betyder expansion. Nettotalet visar alltså hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå.


Swedbank A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -