Strategic Investments
Meddelelse nr. 09/2020: Forløb af ordinær generalforsamling (GlobeNewswire)

2020-04-16 17:32

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdte ordinær generalforsamling torsdag d. 16. april 2020 kl. 17.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartner­selskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 06/2020 af d. 25. marts 2020.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1-3
Bestyrelsesformand Peter Ott gennemgik årets væsentligste begivenheder.

Adm. dir. Jens Black redegjorde for selskabets resultatudvikling i 2019 og gennemgik selskabets balance.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårs­rapport for 1. kvartal 2020. Jens Black opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2020 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten for 2019 indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udloddes udbytte for regnskabsåret på DKK 0,02 pr. aktie.

Beretningen blev taget til efterretning. Årsrapport og resultatdisponering blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier
Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 16. april 2025.

Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse
Lars Stoltze, Peter Ott og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt.

Efter general­forsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Ott som formand.

Dagsordenspunkt 6, Valg af revisor
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 7a, Forslag om bestyrelseshonorarer for 2019
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: ”Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020 fastsat til DKK 125.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret”.

Forslaget blev vedtaget.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:
Jens Black, adm. direktør, telefon +45 30 65 41 74

Bilag:
Slides fra ordinær generalforsamling d. 16. april 2020

Attachments


Strategic Investments - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -