Tryg
Tryg bekræfter forsikringsteknisk resultat på 3,3 mia. DKK for 2020, men ophæver mål om egenkapitalforrentning og har besluttet at overgå til helårligt udbytte for 2020 (GlobeNewswire)

2020-03-27 07:29

Siden begyndelsen af marts og efter udbruddet af corona-virussen i mange europæiske lande, har de finansielle markeder været ekstremt turbulente. De normale aktieindekser er nede med mere end 25%, renteudsvingene har været voldsomme, ”credit spreads” er udvidet betydeligt og generelt har alle typer af aktiver oplevet hidtil usete fald. 

Ligesom alle andre danske forsikringsselskaber rapporterer Tryg om årets investeringsresultat til markedsværdier (mark-to-market) efter gældende nationale regnskabs- og rapporteringsregler. Trygs nettoinvesteringsresultat for 1. kvartal udgør til dato (pr. den 26. marts) ca. -1,1 mia. DKK.

Den underliggende forretning fortsætter som forventet med en positiv udvikling. Et område som rejseforsikring (886 mio. DKK i præmier ved ultimo 2019) er påvirket af mange rejseaflysninger (ca. 21.000 skader er behandlet), mens Tryg Garanti (kredit- og kautionsforretning) sandsynligvis vil blive påvirket af negativ makroøkonomisk udvikling. Andre brancher såsom gruppeliv (dækning ved dødsfald for medarbejdere) og driftstab for virksomheder vil også blive ramt negativt. Samtidig vil lavere økonomisk aktivitet sandsynligvis forbedre resultatet i andre store forsikringstyper. Dette gælder motorforsikring (lavere skadefrekvens), ulykkesforsikring og løsøreforsikring (færre indbrud). Overordnet yder Trygs genforsikringsprogram en god beskyttelse af forretningen i denne turbulente periode. Mere negativ makroøkonomisk udvikling kan forventeligt påvirke Trygs præmieudvikling, især indenfor områder som Industri og Erhverv.

I denne tid karakteriseret af ekstreme hændelser, har EIOPA (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) direkte anmodet forsikringsselskaber ”om at iværksætte tiltag der sikrer selskabernes kapitalposition og være forsigtige med hensyn til udbetaling af udbytte”, og Finanstilsynet i Danmark og Norge har udtrykt tilsvarende bekymringer over for alle finansielle virksomheder.

Med baggrund i disse meget usikre tider og den makroøkonomiske udvikling har Trygs bestyrelse i dag besluttet at overgå til helårligt udbytte for 2020. ”Baseret på den aktuelle, ekstraordinære situation mener vi, at det er i alle vores interessenters interesse at være forsigtige indtil den makroøkonomiske situation er stabiliseret”, siger bestyrelsesformand Jukka Pertola. ”Trygs udbyttepolitik forbliver uændret med et mål om langsigtet, bæredygtig værdiskabelse” tilføjer Pertola. Det skal bemærkes, at Trygs ordinære udbytte og det annoncerede ekstraordinære udbytte for 4. kvartal 2019 allerede er blevet udbetalt den 27. januar.

Trygs koncernchef, Morten Hübbe, tilføjer: ”Tryg, som førende forsikringsselskab i Norden, spiller en vigtig rolle i samfundet. Lige nu arbejder langt størstedelen af vores medarbejdere hjemmefra, men vi er glade for at se, at vi fortsætter med at have tæt kontakt med vores kunder og hjælpe dem med deres behov og spørgsmål i disse hidtil usete og vanskelige tider. Det er sandsynligt, at flere udfordringer for vores økonomi og samfund ligger foran os, hvorfor det også er virkelig vigtigt, at vi finder på gode løsninger i fortsættelsen af samarbejdet med vores partnere samt tilbyde de bedste løsninger til vores kunder”.

Alt imens vi anerkender den markant stigende globale usikkerhed, som midlertidigt vil øge udsvingene i erstatningerne, vurderer vi at vores forretningsmodel er modstandsdygtig og vores drift stabil. Målet om et forsikringsteknisk resultat på 3,3 mia. DKK i 2020, drevet af en omkostningsprocent på ca. 14 og en combined ratio på 86 eller derunder, opretholdes, hvorimod målet om en egenkapitalforrentning på 21 eller derover er ophævet for året 2020, som følge af den ekstremt negative, finansielle markedsudvikling, der indtil videre er oplevet i 1. kvartal 2020. Det skal bemærkes, at Tryg har rapporteret en gennemsnitlig egenkapitalforrentning de seneste 5 år (2015-2019) på lige under 23 procent. Tryg rapporterer en solvensratio på ca. 158 pr. den 26. marts.

Vi følger nøje udviklingen i de markeder hvor vi er tilstede, og vi vil bringe mere information i forbindelse med offentliggørelse af rapport for 1. kvartal den 21. april.

Vedhæftet fil


Tryg - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -