NGS Group
NGS Group AB: NGS Group skjuter upp årsstämman (GlobeNewswire)

2020-03-25 12:15

Styrelsen för NGS Group AB (publ) har idag, till följd av utbrottet av coronaviruset Covid-19, beslutat skjuta upp årsstämman. Skälet är att NGS vill undvika risken för smittspridning genom att samla aktieägarna.

NGS återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas den 2 juni 2020 klockan 16.00.

Den rådande situationen med coronaviruset kan innebära både ökade behov av våra tjänster exempelvis inom vården, men även minskad efterfrågan på våra tjänster inom specialist- och chefsrekrytering beroende på hur marknadssituationen för våra kunder utvecklas. När detta skrivs är det ännu för tidigt att uttala sig om vad effekten av Covid-19 blir på de marknader NGS verkar. NGS arbetar med fullt fokus på de möjligheter som finns och med uppdraget att lösa kundernas behov. Detta sker parallellt med att vi utvärderar de åtgärdspaket som presenterats av regeringen och som ytterligare kan komma att beslutas om.

Denna information är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 klockan 12:15.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Johanson, Styrelseordförande, telefon 0704-93 66 97

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Bilaga


NGS Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -