Møns Bank
Forløb af ordinær generalforsaling i Møns Bank A/S (GlobeNewswire)

2020-03-25 19:18

LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2020.

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling, der grundet de særlige forhold og restriktioner omkring Coronavirussen, blev afholdt i bankens lokaler Storegade 29, Stege, onsdag den 25. marts 2020.
Ud over bestyrelse og direktion var ingen øvrige aktionærer mødt til generalforsamlingen, hvorfor den blev afviklet på baggrund af modtagne instruktionsfuldmagter, brevstemmer samt fuldmagter til bestyrelsen.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 6.318.120 kr. svarende til 15,88 % af kapitalen og 254.267 stemmer.

Jf. vedtægternes § 6 havde bestyrelsen udpeget advokat Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster til dirigent for generalforsamlingen.

1.  Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Af beretningen fremgik følgende omkring bankens resultatforventninger for 2020: 

 • I forbindelse med bankens offentliggørelse af resultatet for 2019 blev tilkendegivet, at det ville være muligt at realisere en basisdrift i et niveau på mellem 25-35 mio. kr. i 2020. Hermed vurderede banken, at de bedste forventninger til basisdriften i 2020 ville være på samme niveau, som det blev realiseret i 2019. Dette er fortsat gældende. 
 • Bankens forventninger til resultatet før skat blev tilsvarende vurderet at lande på samme niveau svarende til 25-35 mio. kr. I disse forventninger – for nøjagtig en måned siden – var der ikke medregnet – at den økonomiske aktivitet i Europa og den øvrige verden skal igennem den neddrosling og omstilling, som følger af den alt overskyggende Coronavirus. Hvornår og hvordan det ebber ud, og hvor stort aftryk den forinden har sat i økonomien, er endnu meget usikkert, men det vil utvivlsomt påvirke økonomien hos mange af bankens kunder, og samspillet med banken vil helt naturligt blive en del af en løsning for mange. For nogen vil det være midlertidigt og for andre mere permanent. De mange politiske tiltag, nødforanstaltninger og hjælpeordninger iværksat for at undgå et totalt kollaps vil naturligvis modvirke dybden af den kommende krise, men vi kommer ikke uden om, at den afledte effekt vil vise sig på nedskrivningerne i 2020 og de efterfølgende år i den finansielle sektor såvel som i Møns Bank. Omfanget er imidlertid uforudsigeligt og forbundet med stor usikkerhed, men aktuelt har banken ikke noget bedre estimat end det, der er indregnet i bankens forventninger til årets resultat før skat.                     

2.  Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

     Årsrapporten blev godkendt med følgende afstemningsresultat:

 • For godkendelse:            254.212 stemmer
 • Imod godkendelse:                    5 stemmer

3.  Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

     Overskudsfordelingen blev godkendt med følgende afstemningsresultat: 

 • For godkendelse:            254.162 stemmer
 • Imod godkendelse:                  55 stemmer

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

     Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater med følgende afstemningsresultat:    

 • Malermester Willi Becke, Vordingborg – valgt med 253.379 stemmer
 • Registreret revisor Bente Bille, Stege – valgt med 253.391 stemmer
 • Supply Chain & QA Manager Gitte Holland Eriksen, Haslev – nyvalgt med 253.999 stemmer
 • Iværksætter Loise Emilie Greve, Næstved – valgt med 253.579 stemmer
 • Fuldmægtig Hanne Bodil Hansen, Stege – valgt med 253.391 stemmer
 • Ejendomsmægler Henrik Ejby Hansen, Vordingborg – nyvalgt i en 1-årig periode med 253.391 stemmer
 • Specialekonsulent Erik Rishøj Jensen, Køge – valgt med 253.391 stemmer
 • Direktør Frederik Meding, Næstved – nyvalgt med 253.500 stemmer
 • Administrationschef Betina Monberg, Næstved – nyvalgt med 253.400 stemmer
 • Advokat Lonnie Nielsen, Vordingborg – valgt med 253.541 stemmer
 • Bager og konditormester Michael Nielsen, Karise – nyvalgt med 253.557 stemmer
 • Hotelejer Christian Petersen, Stege – valgt med 253.388 stemmer
 • Selvstændig Emilie Storm Petersen, Bogø – valgt med 253.438 stemmer
 • Godsejer Carl Gustav Scavenius, Møn – nyvalgt med 253.438 stemmer
 • Anlægsgartner Anette Vistisen, Næstved – valgt med 253.588 stemmer
 • Restauratør Linda Wilms, Præstø – valgt med 253.588 stemmer    

     Ud over de af bestyrelse og repræsentantskabet indstillede kandidater havde aktionær Jens Frederik Demant indstillet nedenstående kandidat til repræsentantskabet med følgende afstemningsresultat:

     Selvstændig Finn Ingerslev, Hellerup – antal stemmer 208 – ikke indvalgt i repræsentantskabet.

5.  Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som revisor med følgende afstemningsresultat: 

 • For genvalg:                   253.645 stemmer
 • Imod genvalg:                           0 stemmer

6.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer

     6.a Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bankens lønpolitik:

     Lønpolitikken med de af bestyrelsen foreslåede ændringer blev godkendt med følgende afstemningsresultat: 

 • For godkendelse:            253.500 stemmer
 • Imod godkendelse:                  43 stemmer

     Banken havde ikke modtaget bemærkninger til de afgivne stemmer imod godkendelse.

7.  Eventuelt

     Både repræsentantskabet formand Elly Nielsen og bankens næstformand Peter Ole Sørensen takkede den
     afgående formand Jens Ravn for samarbejdet og for hans mangeårige indsats for Møns Bank.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Flemming Jul Jensen på tlf. 55 86 15 36, e-mail: fj@moensbank.dk.

Med venlig hilsen

Møns Bank A/S

Flemming Jul Jensen
Bankdirektør

Vedhæftet fil


Møns Bank - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -