Jeudan
Jeudan A/S - Forventninger for 2020 trækkes tilbage (GlobeNewswire)

2020-03-17 10:07

Forventninger for 2020 trækkes tilbage på grund af usikkerhed om effekten af det aktuelle Covid-19 udbrud

Bestyrelsen ændrer indstilling til udbytte på den kommende generalforsamling til DKK 0 pr. aktie

Jeudan har år til dato haft en god tilgang af nye kunder til ledige lejemål, der dog er aftaget i takt med udviklingen i udbruddet af Covid-19, der på en række områder vil påvirke ejendomsmarkedet negativt. Med de ændrede udsigter forventer Jeudan at de finansielle resultater for 2020, i forhold til de oprindelige udmeldte forventninger, vil blive reduceret. Da situationen ændrer sig hurtigt fra dag til dag, er Jeudan i øjeblikket ikke i stand til præcist at vurdere, hvor stor effekten vil være, herunder hvor længe det forventede, midlertidige fald i efterspørgslen efter ledige arealer vil vare eller længden af virksomheders og privatpersoners lavere indtjening og afledt heraf risiko for manglende betaling af leje.

Der er iværksat en lang række initiativer for at begrænse påvirkningen mest muligt. Udgangspunktet for Jeudan er dog en solid økonomi med en høj udlejningsprocent, fast rente på 80 % af realkreditfinansieringen, og Jeudan har de seneste dage styrket det i forvejen robuste likviditetsberedskab yderligere.

På grundlag af den ekstraordinære situation vurderer bestyrelsen det hensigtsmæssigt at indstille til den kommende generalforsamling at Jeudans udbytte fastsættes til DKK 0 pr. aktie (mod tidligere foreslået DKK 12 pr. aktie). Bestyrelsen vil senere på året, når der er en afklaring af situationen, vurdere mulighederne for udbetaling af et eventuelt ekstraordinært udbytte. På den baggrund vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling bede om generalforsamlingens bemyndigelse til at bestyrelsen får mandat til at udbetale ekstraordinært udbytte.

Siden udbruddet af Covid-19 har Jeudan truffet foranstaltninger for at sikre Jeudans medarbejderes, kunders og andre interessenters sundhed og sikkerhed. Jeudan følger myndighedernes anvisninger og anbefalinger, og i nogle tilfælde udviser Jeudan endnu større forsigtighed.

Når det er muligt med en vis sikkerhed at vurdere den effekt, som udviklingen vil få på ejendomsmarkedet og den deraf følgende effekt for Jeudan, vil der blive udmeldt opdaterede forventninger til 2020, og Jeudan vil offentliggøre eventuelle yderligere oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige.

I henhold til finanskalenderen for 2020 afholder Jeudan ordinær generalforsamling 15. april 2020, der snarest forventes indkaldt. Herudover planlægges delårsrapport for 1. kvartal 2020 offentliggjort 14. maj 2020.

Adm. direktør Per W. Hallgren udtaler i denne forbindelse:

”Vi er fokuseret på at tilpasse forretningen og de kommercielle aktiviteter til den skiftende situation og samtidig sikre et konstant fokus på at servicere kunderne bedst muligt. For de kunder, der oplever en væsentlig reduktion i indtægterne de kommende måneder, vil vi etablere individuelle aftaler, der tager udgangspunkt i den enkelte kundes situation og som kan medvirke til, at vores kunder kommer igennem en vanskelig tid.”

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.  

Vedhæftet fil


Jeudan - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -