På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Victoria Properties
Victoria Properties A/S : Fondsbørsmeddelelse nr. 298 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 (GlobeNewswire)

2020-03-10 12:55

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i Victoria Properties A/S

København, 10. marts 2020


Bestyrelsen i Victoria Properties A/S (CVR nr. 55660018) ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet,


Tirsdag den 14. april 2020, kl. 10.00 

på Selskabets adresse:

Østergade 1, 2.sal
1100 København K

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

  1. Beretning om Selskabets virksomhed
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
  7. Eventuelt
  8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent
Bestyrelsen har udpeget bestyrelsesmedlem Søren Scheibye som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed
Bestyrelsesformand, Thomas Færch, vil aflægge beretning.

Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside: http://www.victoriaproperties.dk/investor/fondsboersmeddelelser

Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Underskuddet for regnskabsåret 2019 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2019.

Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer Frederik Rovsing, Søren Scheibye og Thomas Færch opstiller til genvalg.
Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv fremgår nederst i indkaldelsen.

Ad 5 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 6 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Ad 7 Eventuelt
Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Søren Scheibye bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Victoria Properties A/S har en aktiekapital på nominelt 18.657.432 kr., fordelt på 18.657.432 aktier a 1 kr. Hver aktie a 1 kr. giver én stemme.

Vedtagelseskrav
Vedtagelse af samtlige punkter kan ske med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 11, stk.2.
Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside: www.victoriaproperties.dk

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i den ordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 1 uge før den ordinære generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
I henhold til vedtægternes § 10.1.2 kan aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, bestille adgangskort senest mandag den 13. april 2020 kl. 12.00 hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk

Fuldmagt
Aktionærer, som er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan fås hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er Victoria Properties A/S i hænde senest mandag den 13. april 2020 kl. 12.00.

Brevstemme
Kapitalejerne har mulighed for at brevstemme. Blanketten kan fås hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er Victoria Properties A/S i hænde senest mandag den 13. april 2020 kl. 12.00.

Kontaktperson:
Rasmus Bundgaard Adm. direktør
Victoria Properties A/S rb@victoriaproperties.dk

Kandidater til bestyrelsen i Victoria Properties A/S:

Frederik Rovsing
Dansk statsborger, født 1984

Frederik Rovsing har øvrige poster:
Estate Investment A/S (bestyrelsesmedlem)
CRE ApS (direktør)
Rovsing Holding ApS (direktør)
Christian Rovsing A/S (ejer/bestyrelsesformand)
FR Holding ApS (ejer/direktør)
CFR A/S (direktør/bestyrelsesformand)
Ejendomsselskabet Charlottenlund ApS (direktør)
BRS Invest ApS (reel ejer)
Ejendomskreditselskabet Danmark ApS (ejer/bestyrelsesformand)
Investeringsselskabet BRS P/S (ejer/bestyrelsesformand)

Søren Scheibye
Dansk statsborger, født 1982

Søren Scheibye har øvrige poster:
BRS Invest ApS (ejer/direktør)
Scheibye Holding ApS (ejer/direktør)
Müller-Scheibye Invest ApS (direktør)
Ejendomskreditselskabet Danmark ApS (ejer/bestyrelsesmedlem)
Investeringsselskabet BRS P/S (ejer/direktør)
Two Dæne ApS (ejer/direktør)
Musical Nordic ApS (ejer/direktør)
The Scientist ApS (ejer/direktør)

Thomas Færch
Dansk statsborger, født 1972

Thomas Færch har øvrige poster:
CTF Holding ApS (legal ejer, reel ejer, direktion)
St. Wendel & Walsrode Komplementar ApS (legal ejer, reel ejer)
Komplementarselskabet Mecura Berlin ApS (bestyrelsesmedlem, direktion, legal ejer)
Komplementarselskabet Sct. Jørgensbjerg 43 ApS (direktion)
INV. Selskabet af 12.06.2009 ApS (direktion, reel ejer)
CTF Holding 2 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet Lundsgade 9 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet GG 6 ApS (direktion, reel ejer)
K/S Mecura Berlin (legal ejer, reel ejer)
K/S Sct. Jørgensbjerg 43 (legal ejer, reel ejer)
K/S Knudevejen 3, Vejen (reel ejer, legal ejer)
KGS Entreprise ApS (direktion, reel ejer)
Østerbro Ejendomsudvikling ApS (direktion, reel ejer)
Hellerup Ejendomsudvikling ApS (direktion, reel ejer)
Thomas Færch Consult (fuldt ansvarlig deltager)
Gefion Group Ejendomsudvikling K/S (legal ejer, reel ejer)
K/S Lundsgade 9 (har indirekte besiddelser)
Komplementarselskabet GG 8 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet GG 9 ApS (direktion, reel ejer)
Komplementarselskabet GG 10 ApS (direktion, reel ejer)
K/S GG 6 (reel ejer)
K/S GG 8 (reel ejer)
K/S GG 9 (reel ejer)
K/S GG 10 (reel ejer)
Komplementarselskabet GG 12 ApS under frivillig likvidation (reel ejer)
Gefion Group A/S (direktør, reel ejer)
Rødovre Port Holding A/S (direktør, reel ejer)
GG Development 3 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 2 ApS (direktør, reel ejer)
Gefion Fuglebakkekollegiet A/S (direktør, reel ejer, bestyrelsesmedlem)
Rødovre City ApS (direktør, reel ejer)
Amager Strandvej 60-64/Ved Amagerbanen 37 ApS (direktør, reel ejer)
GG Komplementar ApS (direktør, reel ejer)
Ib Schønberg Allé Holding ApS (adm. direktør, reel ejer)
Vandværket 1 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 4 ApS (adm. direktør, reel ejer)
GG Østergade 1 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 5 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 6 ApS (direktør, reel ejer)
TWF Holding ApS (direktør, legal ejer)
K/S GG Ved Stadsgraven 15 (bestyrelsesmedlem)
K/S GG Tobaksvejen 2C (reel ejer)
GG Development 8 ApS (direktør, reel ejer)
Niels Juels Gade 9-13 ApS (direktør, reel ejer)
Oliebladsgade 8 Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG St. Kongensgade 100 og 106 P/S (adm. direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
GG Tobaksvejen 2C Holding ApS (direktør)
GG Amager Strandvej Holding ApS (direktør, reel ejer)
Niels Juels Gade 9-13 Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG 8 Petite Rue ApS, (direktør, reel ejer)
GG Engvej 155 Holding ApS (direktør, reel ejer)
Telegrafvej 5A Holding ApS (direktør, reel ejer)
Edie ApS (reel ejer)
Komplementarselskabet GG St. Kongensgade 100 og 106 ApS (adm. direktør, reel ejer)
Gefion Investorsalg A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Tobakskollegiet A/S (direktør)
GG AMS Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
GG AMS Holding 2 ApS (direktør, reel ejer)
Niels Juels Gade 9-13 Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
Oliebladsgade 8 ApS (adm. direktør, reel ejer)
Amager Strandvej 1 A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Group Holdco ApS (direktør, reel ejer)
STK 100 & 106 Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG Engvej 155 Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
HKP 1A Holding ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 18 ApS (direktør, reel ejer)
GG Development 17 A/S (adm. direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Group Investments A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Amager Strandvej II A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Oliebladsgade Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
Kanalgade 3 Holding A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Sejlhusene A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
Gefion Amager Strandvej IV A/S (direktør, bestyrelsesmedlem, reel ejer)
GG Engvej 155 Holdco ApS (direktør, reel ejer)
Telegrafvej 5A Holding 1 ApS (direktør, reel ejer)
Knud Færch I/S (fuldt ansvarlig deltager)
GG Komplementar ApS (direktør, reel ejer)
Roof Management ApS (direktør, reel ejer)

Vedhæftet fil


Victoria Properties - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -