WIRTEK
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek A/S (GlobeNewswire)

2020-03-09 14:11

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling fredag d. 3. april 2020, kl. 10:00 på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1.  Valg af dirigent.
  1.  Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

Den reviderede årsrapport er offentliggjort ved First North meddelelse nr. 114, dateret d. 6. marts 2020.

  1.  Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  1.  Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på 0,16 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.

  1.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Mousten Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen. 

  1.  Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor BDO.

  1.  Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele. 

  1.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
  1.  Eventuelt.

Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil dokumenterne nævnt i selskabets vedtægter pkt. 6.1 være tilgængelige på selskabets hjemmeside.


Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.035.361,80. 

Hver aktie af nominelt DKK 0,15 giver én stemme jf. vedtægternes pkt. 7.3. 


Adgangskort

Det følger af den gældende selskabslov, at enhver kapitalejer og en medfølgende rådgiver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 5 dage før gene­ral­­forsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort.

Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved skriftlig henvendelse.

Kapitalejere, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. 

Kapitalejerens adkomst skal være noteret i ejerbogen eller skal dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut. 

Aalborg d. 9. marts 2020

På vegne af bestyrelsen i Wirtek a/s

Kent Mousten Sørensen
Formand


Om Wirtek

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.


Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Tlf: +45 2125 9001

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek A/S, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf: +45 2176 4317


WIRTEK - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -