På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Smoltek Nanotech Holding AB
Smoltek Nanotech Holding AB, bokslutskommuniké Q4 2019 (Cision)

2020-02-26 13:55
"Fortsatta framsteg för vår CNF-MIM-teknologi"
"Vi har startat det nya året från en starkare position än någonsin förr – teamet är förstärkt, CNF-MIM-konceptet har verifierats på nya nivåer och dialogerna med kommande licenstagare och partners har fördjupats. Om vi börjar med teamet så har vi gjort flera viktiga rekryteringar. Vi har anställt en CFO med IR-ansvar på heltid. CFO-rollen blir bred i ett mindre bolag och vi är glada att vi hittat person som också har en solid kompetens inom kommunikationsområdet. Vi har förstärkt ledningsgruppen med en VP Product Management, en ny strategisk position som en viktig länk mellan marknad och R&D. Vi ser redan en tydlig effekt av denna rekrytering i dialogen med våra kommande licenstagare. Därtill har R&D-teamet förstärkts för ökad förmåga och kapacitet. Under det fjärde kvartalet 2019 fortsatte vi vårt fokuserade arbete mot att teckna ett första licensavtal för vår unika CNF-MIM-teknologi. Vi tog även viktiga steg framåt inom såväl utveckling som patentskydd av teknologin. Enorm utvecklingspotential för CNF-MIM – världens tunnaste högprestandakondensatorer Prestandan hos våra CNF-MIM-kondensatorer är en nyckel- faktor. Kapacitansdensitet är den primära egenskapen. Sedan finns det andra viktiga egenskaper, en sådan är det som brukar kallas internresistans. Vi har lyckats med att mer än halvera denna parameter jämfört med vad vi tidigare har kunnat visa, en parameter som ska vara så låg som möjligt. Dessa nya data presenterades i samband med EDAPS 2019, en av de viktigaste årliga konferenserna i Asien inom området avancerad paketering av integrerade kretsar. Vi är stolta över att presentationen som hölls av vår CTO, Vincent Desmaris fick utmärkelsen ”Best Oral Paper Award”. Sammanfattningsvis erbjuder vår CNF-MIM-teknologi nu egenskaper i paritet med konkurrerande lösningar, men till endast en bråkdel av deras volym. Detta tack vare CNF-MIM-teknikens extremt låga profilhöjd, en egenskap som blir allt viktigare vid integration i högpresterande kretsar, till exempel processorer för AI, Big Data och 5G. Under det sista kvartalet berättade vi att Smoltek fått ett nytt patent beviljat i USA. Detta är det första godkännandet inom en av de nya patentfamiljer som specifikt skyddar vår CNF-MIM-teknologi i olika implementationer. Därefter har vi fått ytterligare två patent beviljade, vilket betyder att vår IP- plattform nu omfattar till 56 beviljade patent. Att vi nu ser positiva resultat från denna nya serie av patentansökningar är ett bevis för att vi har en väl fungerande IP-strategi. I slutet av 2019 inleddes ett spännande samarbete med DC Advisory, en ledande global finansiell rådgivare med expertis inom industriella transaktioner och med ett stort industriellt och branschöverskridande nätverk. Tillsammans utvärderar vi möjligheter och strategiska partners vilka Smoltek annars skulle haft svårt att få tillgång till på egen hand. Jag är övertygad om att vårt unika CNF-MIM-koncept blir nyckeln till vårt kommersiella genombrott och ser med stor tillförsikt fram emot att leda Smoltek in i 2020-talet." Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB Året i korthet (koncernen) JANUARI - DECEMBER · Nettoomsättning: 506 KSEK (431) · Resultat före skatt: -12 564 KSEK (-9,588) · Resultat per aktie, före utspädning: -2,06 SEK (-1,80) · Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,95 SEK (-1,78) · Antal utestående aktier: 6 377 338 (5 314 450) · Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 6 806 124 (5 396 210) · Summa eget kapital: 68 540 KSEK (42 103) · Likvida medel: 24 642 KSEK (6 372) · Soliditet: 92,6% (92,3%) · Uppnått industriell prestanda för CNF-MIM-tekniken på flera parametrar · Positiva besked från marknaden angående prestanda för CNF-MIM-tekniken · Förhandlingar pågår för att demonstrera produktion av CNF-MIN i industriell testmiljö · Fortsatt utveckling av Bolagets strategiska patentportfölj · Fyra nya patent har beviljats under året   FJÄRDE KVARTALET  · Nettoomsättning: 203 KSEK (101) · Rörelseresultat: -3,1 MSEK (-2,3) · Resultat per aktie, före utspädning: -0,49 (-0,42) · Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -0,46 (-0,42) · Presenterat industriell prestanda för CNF-MIM för den viktiga internresistansen · Presenterat bolaget för den koreanska elektronikmarknaden   Rapporten i sin helhet finns nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: https://www.smoltek.com/investors

Smoltek - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -