The Lexington Company AB
The Lexington Company AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari - December 2019 (Cision)

2020-02-21 08:00
02/21/20
OKTOBER – DECEMBER 2019 · Totala rörelseintäkter uppgick till 80,8 (76,9) MSEK · Bruttomarginalen uppgick till 66,5 (68,6) procent · EBITDA uppgick till 5,8 (5,8) MSEK · EBITDA-marginalen uppgick till 7,2 (7,6) procent · Periodens resultat uppgick till 5,5 (4,2) MSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,91 (0,70) SEK   JANUARI – DECEMBER 2019 · Totala rörelseintäkter uppgick till 263,4 (271,2) MSEK · Bruttomarginalen uppgick till 65,3 (66,0) procent · EBITDA uppgick till -7,0 (3,8) MSEK · EBITDA-marginalen uppgick till -2,7 (1,4) procent · Årets resultat uppgick till -12,8 (-3,1) MSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,12 (-0,48) SEK   Under årets sista kvartal fortsatte den positiva trenden i försäljningen som vi började se i flera kanaler under tredje kvartalet. Totalt ökade försäljningen i fjärde kvartalet med drygt 5%. Affärsområdet Home gick särskilt starkt och försäljningen ökade i alla kanaler. Med starka kollektioner i kombination med bra kampanjer och starkt fokus på slutkunden i vår kommunikation, som blir alltmer digital och inriktad på sociala media och influencers, har bolaget lyckats bra med Home. Det syns också i den ökande försäljningen för affärsområdet på helåret. För affärsområdet Fashion var kvartalet mer ojämnt och försäljningen minskade, liksom försäljningen på årsbasis. Vi fortsätter utveckla vår multikanalstrategi, och vi ser flera positiva resultat av det arbetet under kvartalet.  Att integrera den egna Webshopen med de fysiska butikerna i flera olika projekt har bl.a. lett till ökad trafik till de egna butikerna, och en ökad försäljning som följd. I butikerna fortsätter utvecklingen av kundens möjligheter att handla online, vilket också gett ökad försäljning, samtidigt som vi har kunnat minska lagret i butikerna. Totalt ökade egna butikerna försäljningen med 3% i kvartalet. Vi har ägnat mycket tid och resurser åt att komma igång med våra internationella Marketplaces. De innebär nya möjligheter att nå vår slutkund på flera marknader. Under innevarande kvartal har försäljningen kommit igång på ett bra sätt och vi ser en betydande potential här under 2020 och framåt. Lansering på flera nya Marketplaces följer under första halvåret 2020. Bruttomarginalen minskar i perioden som en följd av den svaga kronan, men också beroende på att fjärde kvartalet var ett väldigt konkurrensintensivt kvartal med fler aktiviteter och mer pressade priser än normalt. Det här påverkade marginalen på kort sikt, men på längre sikt ligger våra bruttomarginalmål fast. På helår minskade bruttomarginalen marginellt och då påverkad framförallt av sista kvartalet. Våra kostnadsbesparingar har gett resultat under andra halvåret, framförallt i våra egna butiker. Samtidigt har vi haft ökade kostnader i perioden för nya projekt som t.ex. integrationen av Marketplaces, och en rättstvist i USA gällande ett gammalt samarbetsavtal. Vi har också ökat våra marknadsföringssatsningar online och i sociala media under perioden för att stärka varumärket och vår marknadsposition. Vårt besparingsprogram fortsätter dock som planerat och vi stänger nu tre butiker under början av 2020, varav en är en butik i USA. Där koncentrerar vi framöver verksamheten på vår egen web och andra Online-kanaler. Arbetet med vårt rörelsekapital fortsätter, och vi har t.ex. minskat våra lagernivåer med nästan 10% sedan sista december 2018, vilket är starkt under ett år då försäljningen totalt sett minskat. Nya prognos- och inköpsprocesser, i kombination med sortimentsbegränsningar på framförallt Fashion har gett resultat. Det är också glädjande att se hur vårt hållbarhetsarbete fortsätter att påverka det vi gör på ett positivt sätt. Vi ligger långt fram i det här arbetet och det är viktigt för vårt varumärke och kvalitetsstämpel att hållbarhet finns som en central del i verksamheten. Under året har vi bl.a. lanserat nya hållbara material, bytt plastemballage och tagit bort plastkassar mm. Och vad kan vara mer hållbart än produkter av hög kvalité som man kan använda i många år? Vi har många lojala kunder som återkommande berättar om hur länge man haft sina Lexington-produkter och att känslan bara blir bättre med åren. Vi fortsätter fokusera på det vi kan påverka och förbättra. Vi investerar i vårt varumärke som är vår viktigaste enskilda tillgång. Att fortsätta utveckla användandet av sociala kanaler, göra samarbeten med influencers och utnyttja andra möjligheter att nå slutkunden är saker vi prioriterar. Welcome to our world. Welcome to our dream. Kristina Lindhe Verkställande direktör Denna information är sådan information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08.00 CET.  Lexingtons aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet LEX. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

The Lexington Company - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -