På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Oboya Horticulture Industries
Oboya Horticulture Industries AB: Bokslutskommuniké 2019 (Cision)

2020-02-21 11:00
2019 I KORTHET FJÄRDE kvartalet (OKTOBER-DECEMBER 2019) · Rörelsens intäkter uppgick till 102,3 (117,1) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,1 (-7,5) MSEK exklusive avyttrade verksamheter. · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -21,1 (-9,7) MSEK exklusive avyttrade verksamheter. · Engångskostnader om -15,6 MSEK har belastat resultatet. · Rörelsemarginalen uppgick till -20,6 (-8,3) procent exklusive avyttrade verksamheter. · Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -29,1 (-18,9) MSEK. · Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -1,14 (-0,83) SEK. FÖRSTA-Fjärde kvartalet (JANUARI-DeceMBER 2019) · Rörelsens intäkter uppgick till 497,0 (502,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med -1 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,2 (5,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter. · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,4 (-5,8) MSEK exklusive avyttrade verksamheter. · Engångskostnader om -15,6 MSEK har belastat resultatet. · Rörelsemarginalen uppgick till 0,7 (-1,1) procent exklusive avyttrade verksamheter. · Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -15,6 (-26,1) MSEK. · Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -0,66 (-1,14) SEK. Väsentliga händelser under FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2019) · Oboya Horticultures har tecknat ett ovillkorat ramavtal med Sveriges första cannabisbolag Aureum Life AB för uppbyggnad av Aureums kommande odlingsanläggningar. · Oboya har genomfört en företrädesemission om 41,2 MSEK samt en riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemissionen som blev fulltecknad. · Oboyas har beslutat att genomföra ytterligare investeringar i nya maskiner om ca 5,0 MSEK i fabriken Skierniewice, Polen. Parallellt med de nya investeringarna genomför Oboya sammanslagning av de polska dotterbolagen i koncernen. · Oboya Horticulture fått order från skandinavisk kund på odlingsprodukter om 18,5 MSEK fördelat över 2 år. · Oboya Horticulture Industries AB tecknat strategiskt ramavtal i Kina. Det sammanlagda ordervärdet under 2020 beräknas uppgå till ca 13,1 MSEK. · Oboya Horticulture genomfört flytt av verksamhet och lager i Sverige och Danmark som innebär en årlig kostnadsbesparing om 5,0 MSEK STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN · Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå uthållig lönsamhet i verksamheten. Styrelsen har inom ramen för detta beslutat att skjuta fram Oboya Horticultures omsättningsmål om 1 000 MSEK till år 2022. Bolagets övriga finansiella mål gäller oförändrat, inklusive nettomarginal 5–7 procent. · Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på samtliga marknader.  Bolaget bedömer man kommer att visa en positiv resultatutveckling kommande år.   Certified adviser Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se   För mer information, vänligen kontakta: Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ) Tel: + 86 159 6983 5999 E-post: robert.wu@oboya.cc Hemsida: www.oboya.se   Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 11.00.   Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på: http://www.oboya.se/investerare/finansiella-rapporter/   Om Oboya Horticulture Industries AB Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -