BoStad B
BoStad A/S - Nedjustering af forventningerne til resultatet for 2019/2020 (GlobeNewswire)

2020-02-19 00:31
 

 

Nasdaq Copenhagen A/S

 
Selskabsmeddelelse
nr. 1 / 2020
København, 19. februar 2020
CVR. nr. 29 24 64 91 
www.bostad.dk 

 

 

BoStad A/S – Nedjustering af forventningerne til resultatet for 2019/2020


Baseret på de nedenfor oplistede forhold nedjusterer BoStad A/S (”selskabet”) sine forventninger til resultatet for regnskabsåret 2019/2020.

For regnskabsåret 2019/2020 forventede selskabet tidligere et overskud før skat og værdireguleringer i størrelsesordenen DKK 20-24 mio. Selskabets ændrede resultatforventning er et resultat før skat og værdireguleringer i størrelsesordenen DKK 7-10 mio.

Resultatforventningen er baseret på en forudsætning om løbende frasalg, primært af koncernens erhvervsejendomme, med et ønske om at fokusere, investere i og skalere koncernens boligportefølje samt fortsat forbedring og vedligeholdelse af boligporteføljen.

Selskabets ændrede forventning til resultatet for regnskabsåret 2019/2020 er baseret på følgende forhold:

  • Forventede øgede omkostninger til indhentelse af vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på koncernens ældre boligudlejningsejendomme for hurtigere at højne kvaliteten af boligmassen og nedbringe tomgangen.
     
  • Øgede omkostninger relateret til igangsættelse af byggeri på Holbæk Havn og efterfølgende salg af kapitalandelene i BoStad DS 6 ApS samt finansiering relateret til projektet på Holbæk Havn og selskabets køb af fire boligprojekter i Silkeborg, Kolding og Vejle på i alt 46.293 kvadratmeter fra Birch Ejendomme.
     
  • Omkostninger til organisatoriske ændringer.
     
  • Øgede finansieringsomkostninger efter omlægning af en større del af koncernens gæld og opnåelse af delvis afdragsfrihed, herunder regnskabsmæssig rentetilskrivning på det af selskabet udstedte konvertible gældsbrev.

Selskabets delårsrapport for perioden 1. juli 2019 - 31. december 2019 offentliggøres som hidtil planlagt den 27. februar 2020.

København, den 19. februar 2020
På selskabets vegne

William Kanta                                 
Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til William Kanta på telefon +45 3060 0449.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -