Bilia A
Bokslutskommuniké 1 jan-31 dec 2019 (GlobeNewswire)

2020-02-12 10:30


Rekordresultat för fjärde kvartalet och helåret 2019


Fjärde kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 403 Mkr (6 956), en ökning med 21 procent.
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 415 Mkr (296), och exklusive IFRS 16 till 400 Mkr.
  • Resultatet påverkades positivt av stark tillväxt i Serviceaffären, stark efterfrågan på begagnade bilar och höga leveranser av nya bilar.
  • Periodens resultat uppgick till 262 Mkr (214), och exklusive IFRS 16 till 271 Mkr och resultat per aktie till 2,60 kronor (2,10).
  • Operativt kassaflöde uppgick till -562 Mkr (79), och exklusive IFRS 16 till -391 Mkr och påverkades negativt av högre lager av bilar och högre kundfordringar.


Helåret 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 508 Mkr (28 382), en ökning med 4 procent.
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 239 Mkr (1 034), och exklusive IFRS 16 till 1 193 Mkr.
  • Årets resultat uppgick till 807 Mkr (734), och exklusive IFRS 16 till 838 Mkr och resultat per aktie till 8,00 kronor (7,25).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 577 Mkr (542), och exklusive IFRS 16 till 423 Mkr.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,25 kronor (4,75) att utbetalas vid två tillfällen, i april respektive oktober, om 2,75 och 2,50 kronor per aktie.

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 12 februari 2020
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020, klockan 10:30.

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt ­tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har 136 anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Service­affären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bil­affär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI och Dacia samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilias Drivmedels­affär ­omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.

Bilaga


Bilia A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -