På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Inwido
Beslut vid Inwidos extra bolagsstämma (Cision)

2020-01-21 16:15
Inwido AB har idag, tisdagen den 21 januari 2020, hållit extra bolagsstämma med anledning av valberedningens förslag till val av nya styrelseledamöter.
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Kerstin Lindell och Christer Wahlquist som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till följd av extra bolagsstämmans beslut utgörs Inwidos styrelse utöver arbetstagarrepresentanterna nu av Georg Brunstam (ordförande), Benny Ernstson, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg. Den extra bolagsstämman beslutade därutöver att styrelsearvodet (inklusive ersättning för utskottsarbete) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2019 fortsatt ska gälla samt att arvode för tillträdande styrelseledamöter ska utgå pro rata för respektive ledamots faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2019 till slutet av nästa årsstämma. Om de nya styrelseledamöterna Kerstin Lindell är född 1967 och är civilingenjör, teknologie licentiat samt civilekonom. Kerstin Lindell är sedan 2007 VD och koncernchef för Bona AB. Hon är dessutom styrelseledamot i Hexpol AB och Peab AB. Kerstin Lindell är oberoende såväl i förhållande till bolagets större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Kerstin Lindells innehav (inklusive närståendes innehav) i bolaget uppgår till 4 000 aktier. Christer Wahlquist är född 1971, är civilingenjör och har en MBA. Christer Wahlquist är sedan 2016 VD och koncernchef för Nolato AB, där han har varit anställd sedan 1996. Christer Wahlquist är oberoende såväl i förhållande till bolagets större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Christer Wahlquists innehav (inklusive närståendes innehav) i bolaget uppgår till 400 aktier.

Inwido - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -