Waturu Holding
Waturu Holding A/S – status ultimo 2019.  Forsinket lancering, fastholdelse af forventninger og nye produkter. (GlobeNewswire)

2019-12-23 11:57

Selskabsmeddelelse nr. 22
Vejle, 23. december 2019 

Lancering af Waturu´s decentrale vandvarmer er forsinket til medio 2. kvartal 2020.
Forsinkelsen skyldes ændringer til opsætningen af den semi-automatiserede produktion samt forsinkelse af del-leverancer fra underleverandører. Forsinkelsen betyder at salget i perioden bliver tilsvarende forskubbet og dermed først påbegyndes i 2. kvartal. For yderligere at styrke organisationen vil der I løbet af 1. kvartal desuden blive tilført nye ledelseskræfter i produktionen. 

Waturu Holding A/S fastholder det langsigtede omsætningsmål for 2023 på plus 100 millioner kr. og forventningen om at være cash-flow positiv i 2020.

Forsinkelsen har ikke væsentlig indflydelse på likviditetskravet på kort eller lang sigt.

Nye produkter lanceres sideløbende i 2. kvartal 2020.
Der lanceres sideløbende med den decentrale tank-løse vandvarmer to nye produkter. Det ene er en anti-legionella enhed, hvis eneste funktion er at dræbe bakterier i varmt brugsvand. Denne kan benyttes i industrien eller i hjemmet samt i særlige institutioner, hvor vigtigheden af bakteriefrit vand er en prioritet. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 9, for mere information.

Derudover lanceres et nyt produkt, som skal konkurrere med de nuværende løsninger, der kan levere kogende vand i køkkenet. Produktet, der kan levere op til 97 grader varmt vand, har begrænset løbende vandmængde og er tank-løs. Dermed benyttes der kun energi, når der er behov for kogende vand. Enhedens egenskaber vil ligeledes kunne bruges til nye forretningsområder, som forventes udmeldt i 2020.

Ny prototype af et sårpleje produkt - Watgen Medical A/S
Der leveres senest i 2. kvartal, fuldt funktionsdygtige prototyper af et nyt sårpleje produkt  målrettet patienter med kroniske sår. Produktet kan benyttes på klinikken eller hjemme hos patienter. Det skal sikre at kroniske sår skylles og renses med bakteriefrit tempereret vand, hvilket forventes at kunne sikre færre infektioner, som kan have stor betydning for de ramte patienter.
I selskabsmeddelelse nr. 21, er det udmeldt at Watgen Medical A/S har indgået investeringsaftaler, der samlet sikrer tilførsel af 12.195.000 kr. Dette sikrer, at selskabet kan forfølge en børsnoteringsstrategi, som grundlag for en kommercialisering og test af nye løsninger til sårpleje af kroniske sår, samt til behandling af inflammatoriske hudsygdomme. 

Waturu Holding A/S er efter kapitaltilførslen stadigvæk hovedaktionær i Watgen Medical A/S.

Nyt anti alge- og bakterie produkt - Aquaturu A/S
Der leveres i 1. kvartal en ny anti alge- og bakterie løsning til landbaseret fiskeopdræt, som forventes at kunne nedsætte bakterie- og alge niveauet i fiskebassiner. Løsningen skal sikre producenter af fisk, højere omsætning via højere overlevelsesrate samt lavere omkostninger via besparelser til medikamenter, antibiotika og kemikalier. Det forventes at salget af dette produkt kan påbegyndes i 2. kvartal.

Waturu Holding A/S ejer 100 % af aktiekapitalen i Aquaturu A/S.

Opfølgning på indgået LOI med stor nordisk armatur producent
Som oplyst i Waturu´s virksomhedsbeskrivelse, er der indgået et LOI (letter of intent) med en stor nordisk armatur producent. Aftalens udløb er pga. produktions forsinkelserne blevet forlænget med 6 måneder til 30.6.2020, hvor der forventes indgået en definitiv aftale om distribution af et eller flere af Waturu´s produkter.

Opfølgning på selskabsmeddelelse nr. 16
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 16, undersøger Waturu Holding A/S muligheden for at flytte selskabet op på hovedmarkedet for at opnå mere synlighed, give en højere standard for transparens til investorerne, opnå forbedret likviditet i aktien samt sikre adgang til flere og større investorer, som kan understøtte selskabets kommercielle muligheder fremadrettet.
Dette arbejde pågår stadigvæk ved udgangen af december 2019.

I samme selskabsmeddelelse oplyses det, at Waturu indleder dialog med institutionelle investorer om tilvejebringelse af finansiering af Waturu´s varmtvandsløsning til offentlige institutioner.
Det skal præciseres at den oplyste gennemsnitlige entreprisesum er en samlet ca. omkostning for at kunne ændre varmtvandsinfrastrukturen på en standard størrelse skole.

Det er Waturu´s ønske at kunne tilbyde offentlige institutioner en finansieret løsning, som kan sikre at de løbende besparelser på vand og energi kan betale for installationsomkostningerne.  
Dette arbejde pågår stadigvæk ved udgangen af december 2019.

Overordnet status for Waturu Holding A/S samt datterselskaberne Watgen Medical A/S samt Aquaturu A/S
Det har været et meget travlt år, som har budt på en række strategiske beslutninger for bestyrelsen og ledelsen i Waturu Holding A/S. Det er bestyrelsens strategi at forfølge forretningsmuligheder som forventes at kunne bibringe investorerne i Waturu Holding A/S værdi på kort og længere sigt. 

I 2019 har det blandt andet betydet at Watgen Medical A/S nu tilføres kapital og at ledelsen og bestyrelsen i selskabet er udvidet med ny kompetent CEO samt nyt international bestyrelsesmedlem fra USA med stærke kompetencer indenfor kommercialisering af medtech produkter.

Selskabet Aquaturu A/S er stiftet og der gennemføres test af en ny type anti alge- og bakterie løsning til dambrug samt landbaserede anlæg til fiskeopdræt, hvor vandet er stillestående eller recirkuleret.
Der er ansat en ny direktør pr. 1.1.2020 og bestyrelsen styrkes med en erfaren uafhængig fiskemester fra et dansk dambrug med en årlig produktion af 750.000 kg ferskvandsfisk.

Det skal bemærkes at kommercialisering af nye forretningsområder kræver kapital, hvorfor det for nuværende har været bestyrelsens beslutning at eksterne investorer skulle tilføre den nødvendige kapital. Dette skyldes at Waturu Holding A/S ikke er kapitaliseret til at kunne tilføre datterselskaberne den fornødne kapital til kommercialisering. Der er pr. 23.12.2019 tilført kapital til datterselskabet Watgen Medical A/S.
Der var mange investor tilkendegivelser og de udvalgte investorer blev valgt ud fra en helhedsbetragtning, som kunne sikre selskabet den krævede kapital, sikre investorerne i Waturu Holding A/S den største værdi og som var administrativ mulig at gennemføre for ledelsen.

Tak til samtlige investorer, medarbejdere og partnere.


Glædelig jul og godt nytår

CEO, Toke Reedtz


Yderligere oplysninger:
CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com
CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com

Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Certified Adviser
Västra Hammen Corporate Finance AB
Per Lönn, tlf. +46 40 200 255
Jungmansgatan 12 211 11 Malmö Sweden
www.vhcorp.se

Nasdaq First North Growth Market Vigtige links:

Hjemmesider:
www.waturu.dk
www.watgenmedical.dk
www.aquaturu.dk

Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.waturu.dk/nyheder
www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/


Waturu Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -