Intrum
Intrum förenklar organisationen för ökad effektivitet (Cision)

2019-11-04 17:30
Intrum implementerar en förenklad organisationsstruktur i syfte att uppnå ökad effektivitet. Ett nytt affärsområde, Strategiska marknader, skapas och de fyra nuvarande geografiska regionerna tas bort
Intrum har vuxit kraftigt under de senaste åren, särskilt i södra Europa. För att återspegla detta skapas ett tredje affärsområde, bestående av Intrums viktiga marknader i södra Europa, parallellt med de befintliga affärsområdena Kredithanteringstjänster och Portföljinvesteringar.  De tre affärsområdena blir framöver:  · Kredithanteringstjänster (CMS) · Portföljinvesteringar (PI) · Strategiska marknader (Grekland, Italien och Spanien) Grekland, Italien och Spanien har alla en liknande affär som bygger på partnerskap med stora finansiella institutioner baserade på s.k. carve outs och joint ventures. Samtidigt kommer den nuvarande indelningen i fyra geografiska regioner att tas bort. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att återspeglas i Intrums finansiella rapportering från det första kvartalet 2020. "Genom att bilda ett separat affärsområde med våra stora länder i södra Europa ökar vi transparensen kring utvecklingen av dessa tre strategiska marknader," säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum. "Med dessa förändringar förenklar vi också organisationen genom att ta bort regionindelningen. Vi ökar därmed vår effektivitet och stärker vårt kundfokus samtidigt som vi fortsätter att minska vår totala kostnadsbas. Den nya strukturen skapar goda förutsättningar att ytterligare befästa vår marknadsledande position i Europa.” ”Denna förändring bidrar till ett ökat samarbete mellan våra lokala marknader och koncernfunktioner samt möjliggör för de centrala funktionerna att ta fullt funktionellt ansvar i hela vår verksamhet. Det legala ansvaret, inklusive det lokala resultatansvaret, kvarstår hos landscheferna.” Greklands, Italiens och Spaniens landschefer kommer att rapportera direkt till Intrums vd Mikael Ericson och de övriga 21 landscheferna kommer att rapportera till antingen Anette Willumsen eller Per Christofferson. Intrums koncernledning från och med 1 januari, 2020: Mikael Ericson, Vd och koncernchef Anders Engdahl, Chief Financial Officer (CFO) Johan Brodin, Chief Technology Officer (CTO) och Chief Risk Officer* (CRO) Per Christofferson, Managing Director (MD) CMS; Secured Assets, M&A, Markets, MD Grekland Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer (CBCO) Jean-Luc Ferraton**, Chief Human Resource Officer (CHRO) Marc Knothe, Managing Director (MD) Italien Niklas Lundquist, Chief Legal Officer (CLO) Harry Vranjes, Chief Operating Officer (COO) Anette Willumsen, Managing Director (MD) CMS Sales & Service Development, Markets Alejandro Zurbano, Managing Director (MD) Spanien Chief Investment Officer (CIO), vakant (rekryteringsprocess påbörjad) * Johan Brodin har utsetts till CTO, men behåller tills vidare parallellt rollen som CRO tills en ny CRO är på plats. Rekryteringsprocess av en ny CRO är påbörjad. ** Jean-Luc Ferraton har utnämnts till landschef för Frankrike med tillträde under första halvåret 2020. Rekryteringsprocessen av en ny CHRO är påbörjad. För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations  +46 (0) 8 546 102 02 Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer +46 709 96 98 21  

Intrum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -