Sydbank
Bedre balance mellem indtjening og omkostninger (GlobeNewswire)

2019-10-30 08:25

                                                                                                                                                                                       

Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

 

Selskabsmeddelelse nr. 42/2019

 
Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

 

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

 

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

 

 
30. oktober 2019 

Bedre balance mellem indtjening og omkostninger

I selskabsmeddelelse nr. 33 fra den 17. september 2019 oplyste banken, at der i forbindelse med offentliggørelsen af Sydbanks delårsrapport for 1. – 3. kvartal 2019 vil blive fremlagt tiltag, som vil understøtte en bedre balance mellem indtjening og omkostninger.

Som følge af de aktuelle vilkår for bankdrift er det afgørende at sikre en effektiv drift, herunder et stærkt fokus på udvikling og implementering af automatiserede processer samt produkters og områders lønsomhed. Udover compliance og it-sikkerhed prioriterer banken således automatisering af processer højt. Automatisering af processerne er en af de vigtige faktorer til sikring af en bedre balance mellem indtjening og omkostninger på længere sigt. For at opnå en bedre balance mellem indtjening og omkostninger er det nødvendigt med en række tiltag på såvel indtægtssiden som på omkostningssiden.

Tiltag, der vil understøtte en højere basisindtjening:

 • Ændring af negative renter på indlån
 • Generelle renteændringer – indlån
 • Ændring af gebyrer på betalingskort og andre ydelser til markedsniveau
 • Andre initiativer.

Indtjeningstiltagene forventes isoleret set at løfte den årlige basisindtjening med ca. 200 mio. kr.

Tiltag, der vil modvirke en stigning i basisomkostningerne i 2020:

 • Medarbejderreduktion som følge af automatisering af processer
 • Frigørelse af tid som følge af forenklinger af driften, herunder mindre tidsforbrug på interne aktiviteter
 • Besparelser afledt af sammenlægning af funktioner, hvor der er overlap mellem opgaverne
 • Besparelser på øvrige omkostninger.

Det er forventningen, at omkostningstiltagene vil være tilstrækkelige til at kunne udligne pris- og lønstigninger i 2020. Basisomkostningerne i 2020 forventes således at være på niveau med omkostningerne i 2019.

Administrerende direktør Karen Frøsig om omkostningstiltagene:
-          Vi har i Sydbank siden 2009 haft konstant fokus på omkostningerne. I erkendelsen af, at vilkårene for bankdrift er blevet vanskeligere, tilpasser vi omkostningerne yderligere. Arbejdet med effektiviseringen af processerne giver nu de første større reelle lettelser. Dermed muliggøres den nødvendige medarbejderreduktion. Det er forventningen, at hovedparten af den nødvendige medarbejderreduktion, vil kunne ske ved naturlig afgang.

Negative renter på indlån
Som en konsekvens af Nationalbankens seneste ændring af indskudsbevisrenten til -0,75 pct. sænker Sydbank renten på erhvervsindlån til -0,75 pct. og indfører negative renter for privatkunder, der har mere end 750.000 kr. i indlån. Rentesatsen for private bliver ligeledes -0,75 pct. Det er en ændring i forhold til udmeldingen i forbindelse med halvårsregnskabet, hvor banken indførte negative renter på -0,6 pct. for privatkunder med indlån på mere end 7,5 mio. kr.

Administrerende direktør Karen Frøsig om ændringen af indlånsrenter:
-          Nationalbankens indskudsbevisrente har nu været negativ stort set uafbrudt siden 2012, og med de seneste tiltag fra ECB og den yderligere sænkning af indskudsbevisrenten ser de negative renter ud til at fortsætte i en lang periode fremover. Vi mener derfor, tiden er inde til at sænke vores indlånsrenter både på erhvervs- og privatområdet og på den måde indrette vores forretningsmodel efter markedsvilkårene. Det er både naturligt og i overensstemmelse med de pengepolitiske hensigter fra ECB’s og Nationalbankens side, at de negative renter i højere grad også materialiserer sig på indlånssiden – herunder også på privatområdet.

Strategien – En stærkere bank

I en tid, hvor miljøet for bankdrift i Danmark fortsat påvirkes af makroøkonomiske faktorer som negative renter, pres på rentemarginalerne og lav låneefterspørgsel hos virksomhederne, stiger behovet for at stå ved sine værdier, udvise robusthed og samtidig vise evnen til at gennemføre de mulige justeringer af såvel indtjeningen som omkostningerne. I dette miljø er der større behov for løbende at vurdere, hvorvidt den aktuelle strategi er den korrekte. Vi har i de seneste måneder genbesøgt den nuværende strategi – En stærkere bank. Vi står stærkt, bl.a. kan følgende konstateres:

 • Sydbanks medarbejdertilfredshed er blandt den bedste i sektoren, det giver styrke til at fortsætte retningen
 • Sydbanks strategi med at sikre høj tilgængelighed bærer frugt, kunderne kvitterer med høj kundetilfredshed
 • Sydbanks forsigtige tilgang til at låne ud bliver belønnet med den højeste langsigtede udsteder-rating blandt de danske banker
 • Sydbanks satsning på at effektivisere driften begynder at vise resultater, hvor løsningerne viser sig at kunne nedbringe procestiden – på udvalgte områder – med op til 86 pct.
 • Tilpasning til markedsvilkårene betyder, at Sydbank i dag har lanceret tiltag for at få en bedre balance mellem indtjening og udgifter
 • Sydbank har en meget høj solvensprocent, og Sydbank ligger i den bedste kategori i Moody’s vurdering af kapitalforholdene.

Venlig hilsen
                         
Karen Frøsig                                    Jørn Adam Møller
adm. direktør                                   bankdirektør

Vedhæftet fil


Sydbank - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -