Intrum
Intrum och Piraeus Bank fullbordar transaktion och skapar ledande plattform för kredithantering i Grekland (Cision)

2019-10-23 17:30
Intrum och Piraeus Bank har, efter sedvanliga tillstånd från berörda myndigheter, fullbordat transaktionen som offentliggjordes i juni i år. Därmed skapas en ledande plattform för kredithantering i Grekland. Transaktionen är ett långsiktigt strategiskt partnerskap, med Piraeus Bank som ägare till 20 procent av aktierna i det nya bolaget.
Transaktionen innebär bland annat att Intrum förvärvar Piraeus Banks plattform för hantering av förfallna fordringar och konsoliderar denna i ett nybildat bolag, som kommer att ha namnet Intrum Hellas. Intrum äger 80 procent av aktierna i Intrum Hellas och Piraeus Bank resterande 20 procent.  Som ett led i transaktionen har Intrum Hellas även ingått avtal med Piraeus Bank gällande bland annat hantering av bankens förfallna fordringar (Non-Performing Exposures, NPE:s) och fastighetsportfölj (Real Estate Owned assets, REO:s). Avtalen har en initial löptid om 10 år. ”Fullbordandet av den här transaktionen säkerställer vår ledande position på en av de största marknaderna för förfallna fordringar i Europa. Det kommer att skapa ytterligare möjligheter för oss att växa, generera starka kassaflöden och bidra till en ökning av resultat per aktie (EPS) som främjar våra 2020-mål”, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations +46 (0) 8 546 102 02 viktor.lindeberg@intrum.com  

Intrum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -