På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Intrum
Delårsrapport juli-september 2019 (Cision)

2019-10-23 07:00
Stark resultattillväxt och stabil utveckling i verksamheten
Tredje kvartalet, juli-september 2019: • Nettoomsättningen ökade till 3 786 MSEK (3 180). • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (”justerat rörelseresultat (EBIT)”) förbättrades till 1 476 MSEK (1 095). • Nettoskulden uppgick till 4,4x (3,8x). • Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 831 MSEK (927). Avkastningen på portföljinvesteringar ökade till 15 procent (13). • Periodens resultat ökade till 579 MSEK (396), och resultatet per aktie ökade till 4,26 kr (3,02). • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 306 MSEK (1 214). Kommentar från vd och koncernchef Mikael Ericson: ”Det tredje kvartalet har varit ännu ett aktivt kvartal för Intrum. Vi har gjort betydande framsteg genom att förlänga vårfinansiering och normalisera vår skuldprofil till attraktiva villkor, vilket reflekterar vår marknadsledande position och låga riskprofil. Den positiva trenden med god lönsamhetsutveckling har fortsatt under perioden, där justerat rörelseresultat (EBIT) ökade med 35 procent jämfört med ifjol.” ”Vår portföljverksamhet levererade en avkastning om 15 procent, vilket var i linje med föregående kvartal. Under 2019 har vi upplevt en fortsatt attraktiv portföljmarknad med stort utbud och stabila till förbättrade avkastningsnivåer. Kredithanteringsverksamheten (CMS) levererade i linje med våra förväntningar, trots fortsatta utmaningar i Spanien. Den justerade marginalen om 24 procent visar på en minskning jämfört med föregående kvartal och år, vilket beror på tydliga säsongseffekter kopplade till södra Europa.” ”Som en del av vår strävan att öka effektiviteten lanserade vi ett effektiviserings-program i juli, med en målsättning om att uppnå 60 miljoner EUR i effektiviserings-förbättringar. Vi gör framsteg och såg redan effekter kopplade till våra gemensamma kostnader i slutet av kvartalet.” För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations +46 (0) 8 546 102 02 viktor.lindeberg@intrum.com Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2019-10-23 kl. 07.00.

Intrum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -