Klick Data AB
Klick Data upphör med handel på Spotlight (Cision)

2019-10-16 08:57
· Klick Data har sagt upp noteringsavtalet med Spotlight Stockmarket Marknadsplats    · Handeln med bolagets aktier kommer att flytta till Observationslistan under uppsägningstiden · Planerad sista dag för handel med Klick Data aktien är 15 januari 2020, ett beslut som inom kort fattas av Spotlight Stockmarket
Bolaget Klick Data AB (publ) har alltsedan noteringen på Aktietorget i mars 2004 haft ett lågt antal aktieägare som i sitt antal inte har uppfyllt spridningskraven. Aktiehandeln har följaktligen varit sporadisk och spridningen fortsatt låg. I takt med att kostnaderna dubblerats för noteringen, marknadsföringseffekterna minskat med det faktum att exponering inte sker i Dagens Industri och andra tryckta medier annat än de dagar handel med aktien sker, finansmarknadens ökade formella krav på nya regler varav ökning av antal aktieägare är ett av dessa krav, den nästintill helt obefintliga omsättningen i aktien de senaste åren samt med hänsyn till resultatutvecklingen i bolaget har bolaget fattat beslut om att avnotera Klick Data aktien från Spotlight Stockmarket. Detta har också tidigare signalerats i Årsredovisning och i Delårsrapporter. De aktieägare som önskar vara kvar efter avnoteringen från Spotlight kommer fortsättningsvis inte ha ett alternativ för organiserad handel i nuläget efter att handeln med Spotlight upphör. Under de tre månaderna som återstår av noteringsavtalet kommer aktien att handlas på Observationslistan. Genom att lägga uppsägningstiden över både 2019 och 2020 så möjliggör det för aktieägare att kunna sälja och köpa aktier på valfritt år med vetskap om förestående avnotering under de kommande tre månaderna. __________ Styrelsen Klick Data AB (publ)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -