På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Bublar Group AB (publ)
Bublar Group AB (publ), delårsrapport Januari - Juni 2019 (Cision)

2019-08-23 08:30
Bublar Groups delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet på bolagets webbplats, www.bublar.com och som bilagt dokument. Första halvåret, 1 jan – 30 juni 2019 · Nettoomsättningen ökade med 2 313%, till 7 841 (325) Tkr · Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15 233 (-9 426) Tkr · Resultatet efter avskrivningar på utvecklingskostnader, inventarier och Goodwill (EBIT) uppgick till -21 677 (-10 807) Tkr · Resultat före skatt uppgick till -21 647 (-10 871) Tkr · Resultat per aktie uppgick till -0,53 (-0,43) kr · Likvida medel i koncernen uppgick i slutet av rapportperioden till 7 169 Tkr (8 576 Tkr). Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019 · Nettoomsättningen ökade med 866%, till 3 154 (36) Tkr · Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9 211 (-4 779) Tkr · Resultatet efter avskrivningar på utvecklingskostnader, inventarier och Goodwill (EBIT) uppgick till -12 445 (-5 471) Tkr · Resultat före skatt uppgick till -12 420 (-5 504) Tkr · Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,22) kr   Viktiga händelser under andra kvartalet · Omsättningen genereras huvudsakligen i dotterbolaget Vobling AB, förvärvat i oktober 2018. Det är en nedgång under kvartalet som vi bedömer är en konsekvens av en satsning mot större företag som lett till längre beslutsprocesser hos våra kunder. Vi bedömer att strategiförändringen slagit väl ut då orderingången stigit med 43% mot första kvartalet.  · Bublar genomför spelutveckling med två parallella team. Därför är kostnaderna höga och resultatet negativt då spelutvecklingen kostnadsförs till 100 %. MMO-mobilspelet Otherworld Heroes har beta-testats av 6 000 spelare från 70 länder med god feedback och bra KPI:er. Vidareutveckling fortgår inför nästa testlansering under hösten 2019. Otherworld Heroes är byggt på Bublars egna spelplattform och är ett av världens första platsbaserade spel med multiplayer-funktionalitet där spelarna både ser och kan samarbeta med varandra på kartan. Produktionen av Hello Kitty AR Kawaii World är i ett intensivt skede med interna testfaser. Vi avser påbörja förregistreringar med appbonusar i samband med Hello Kittys 45-årsdag i november samt genomföra tester på olika geografiska marknader under första och andra kvartalet nästa år. Målsättningen är att ha global lansering under sommaren 2020 då OS går i Tokyo. · Maria A. Grimaldi har tillträtt som VD. Hon har erfarenhet från ledande roller eller styrelseuppdrag i bolag som Esportal, MOBA Network, spelstudion Fall Damage, Ztorm samt förtroendeuppdrag hos bland andra Nationella Juryn för EOY- Entrepreneur of the Year. · Bublar Groups styrelseledamot Peter Engdahl avled efter komplikationer i samband med en kort tids sjukdom. Peter har varit ledamot i styrelsen sedan 2017.     Viktiga händelser efter andra kvartalet · Bublar Group har förvärvat det finska AR-bolaget Sayduck Oy. Sayducks tekniska plattform för 3D Augmented Reality riktar sig till den globala e-handelsmarknaden. Plattformen gör det möjligt för e-handelsföretag att utveckla sin digitala produktportfölj till 3D och ger kunderna möjlighet att placera ut virtuella 3D-modeller av produkterna i verkliga världen. Sedan 2018 har Sayduck samarbetat med Shopify Inc, som har en världsledande plattform för e-handel. Vår ambition är att göra Sayduck till den bästa plattformen för e-handeln att presentera produkter i 3D och AR. · Bublar genomförde en riktad emission i juli som inbringade 10 Mkr. · Det optionsprogram för VD och personal som beslutades om på årsstämman den 11 april har implementerats. Optionerna har en teckningstid från 1 mars 2022 till 31 maj 2022 och en teckningskurs på 8,80 kr per aktie. · Bublar Group har ingått samarbete med Google Maps för augmented reality-spelet Hello Kitty AR Kawaii World. Samarbetet med Google Maps ger Bublar tillgång till den mest framstående karttjänsten i världen. Byggnader, vägar och parker kommer i spelet att omvandlas till en Kawaii-värld för Hello Kitty och hennes vänner baserat på Googles kartdata och API integrerat med Bublars egna plattform. Genom Googles Playable Locations kan vi optimera Hello Kitty-spelet för besökstäta platser som torg, parker och kommersiellt viktiga lägen världen över. Verkställande direktörens kommentar Ökad orderingång och omställning mot skalbara intäkter AR/VR-tekniken växer och börjar successivt att förändra sättet vi arbetar, lär oss, spelar spel och handlar. Detta skapar nya möjligheter på både konsument- och B2B-marknaden. Vi har på bara några år byggt en bra position i Norden med brohuvud i Sydostasien genom förvärvet i oktober av Vobling, och nu i juli det finska AR-bolaget Sayduck. Det sistnämnda har en skalbar affär och plattform som hjälper bolag att visualisera sina produkter i AR och 3D samt ett mycket intressant samarbete med världens största e-handelsplattform Shopify som används av 800 000 e-handlare globalt. Gemensamt för vår affär inom Bublar Group är att skapa förutsättningar för att varje dotterbolag ska nå skalbara intäkter på en global marknad. Den erfarenhet och kompetens som vi besitter inom XR-teknologin används för att skapa egna produkter i vart och ett av dotterbolagen Vobling, Virtual Brains och Sayduck. Varje kundprojekt inom Vobling skapar förutsättningar för nya tillämpningar där mjukvara och applikationer ger oss en plattform för återkommande intäkter och uppskalning. Vår spelplattform för platsbaserade mobilspel skapar intressanta affärer för Virtual Brains i spelindustrin och nyförvärvade Sayduck driver redan idag en SaaS-tjänst. Spelutveckling och marknadsförberedelser i hög takt Vår framstående teknikplattform börjar intressera andra aktörer inom spelindustrin. Globala spelbolag med starka varumärken inom PC- och konsol visar intresse för möjligheterna att nå nya målgrupper genom att utveckla mer avancerade mobilspel. Med vår realtidsspelplattform för mobila kartbaserade AR-spel kan vi förverkliga våra egna och även våra kunders visioner. Genom våra egna spelproduktioner får vi skyltfönstret mot omvärlden för vår spelplattform och kan påvisa hur nästa generations platsbaserade AR-spel kan se ut. Vi har fullt tryck i våra båda produktioner: Hello Kitty AR Kawaii World och Otherworld Heroes. Samarbetet med japanska Sanrio kring Hello Kitty går bra och vi testar olika spelvarianter internt. I november firas Hello Kittys 45-årsdag som karaktär och vi kommer då att öppna upp för förhandsregistrering av spelet. Under första och andra kvartalet nästa år kommer spelet testas på olika geografiska marknader med målsättningen att vara redo för global lansering under sommaren 2020 då OS går i Tokyo. I våras testade vi Otherworld Heroes mot tusentals spelare runt om i världen och fick mycket god feedback. Vi har på grund av dessa testresultat valt att lägga än mer tid på att utveckla nya världar och dimensioner i spelet. Vår teknik med multiplayer-funktionalitet stärks upp i spelet vilket gör det helt unikt på marknaden. Nästa testomgång genomförs under hösten. Enterpriselösningar Voblings orderingång har ökat med 43% jämfört med det första kvartalet i år, till stor del drivet av att projekten blir större per kund. Värdet på utestående offerter har också ökat signifikant vilket är ett tecken på att marknaden är på väg att ta fart. Vobling har bistått vår teknikpartner HTC i lanseringen av VR-headsetet Vive Pro Eye i Norden, Storbritannien och i USA och implementerat tekniken i flera kunduppdrag som till exempel i VR-träningsplattformen för SJ. Den sistnämnda har följts upp av beställningar från nya kunder som tågoperatören Vy, som är Norges motsvarighet till SJ. Detta ett exempel att vår kompetens och våra mjukvarulösningar efterfrågas och illustrerar förutsättningarna för skalbara intäkter inom fler segment och geografiska marknader. Leverans i fokus Sammantaget står Bublar Group bra positionerat inom den snabbväxande XR-marknaden. Vi tar position genom att samarbeta med de största bolagen och med stora kunder som integrerar teknologin i sin verksamhet. Samtidigt har vi två kommande spellanseringar med betydande potential. Vi kommer under hösten att fortsätta vår tillväxtresa och ska också stärka vår finansiella bas för utveckling och expansion. Det är nu teknikskiftet sker och Bublar Group ska fortsätta bygga mot global framgång. VD MARIA A. GRIMALDI VIKTIG INFORMATION Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl 08.30 CET. För mer information, kontakta: Maria A. Grimaldi, VD, 0708–283834, maria.grimaldi@bublar.com, alternativt Anders Lindell, CFO, 0708–418314, anders.lindell@bublar.com Om Bublar Group AB (publ) Bublar Group är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument och företag baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutvecklingen mot företagsmarknaden i dotterbolagen Vobling AB (www.vobling.com) och Sayduck Oy (sayduck.com). Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). Bolagets mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50. Kontakt: Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm. Telefon: 08-559 251 20. Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com

Bublar Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -