Waturu Holding
Halvårsregnskab for første halvår 2019 (GlobeNewswire)

2019-08-02 16:46

Første halvår 2019 har været et travlt halvår, hvor der har været fokus på at gennemføre vores notering samt forberede organisationen på at igangsætte en dansk automatiseret produktion af vores decentrale højeffektive vandvarmer. Halvårsrapporten er påvirket af ekstraordinære omkostninger til børsnoteringen. 

Klimadagsordenen er et internationalt fokusområde og UN’s ”Substainable Development Goals”  bidrager til, at der i de kommende år vil blive brugt meget store ressourcer på at forsøge at nedbringe CO2- niveauet. Det kan primært ske ved at virksomheder samarbejder om at udvikle nye teknologier, som kan nedbringe forbruget eller være mere energieffektive.

Som investor i Waturu Holding A/S, er du med til at forfølge den dagsorden. Vi har teknologien og distributionen på plads og vi vil gøre vores bedste for at fremme decentral opvarmning af brugsvand. Dette med formålet om at spare vand og energi og dermed nedbringe CO2-udledningen til opvarmningen af varmt brugsvand. 

På hjemmesiden https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/ kan du læse mere om mål nr. 13, som har titlen ”Climate Action”. Herudover kan du se opfordringen fra UN’s Chief, Secretary General, António Guterres, til at alle politikere og virksomhedsejere verden over, holder fokus på at nedbringe CO2-udledningen.

I Waturu vil vi sammen med vores distributør, fokusere på erhvervsejendomme og institutioner først, da vi her kan sikre de største besparelser samt forbedre komforten. Vi starter vores salgsindsats i Danmark, men vores ambitioner er internationale og derfor har vi også fra start valgt en international partner som distributør.  

Der arbejdes sideløbende med opsætningen af produktion, der straks kan skaleres op, når salgsindsatsen øges og interessen for produktet stiger. Ambitionen er at få etableret et produktionsapparat der lever op til de højeste standarder og at der samtidigt er tilstrækkeligt med fleksibelt til at kunne producere vores enheder til priser og i en kvalitet der er absolut konkurrencedygtige. Der forventes stigning i interessen blandt virksomheder fra hele verden, som ønsker at aftage og sælge Waturu-teknologi inden for forskellige brancher. Virksomhederne vil typisk have fokus på, at der kan spares vand, energi eller hvor man kan nedbringe brugen af kemikalier, som i dag benyttes til at nedbringe bakterie niveauet i vand. 

På bagkant af noteringen er vi således blevet kontaktet af flere store internationale og mindre aktører, som er interesserede i at undersøge mulighederne for at samarbejde. 

Selskabets forretningsområder kan opdeles i tre hovedområder som er følgende: Opvarmning af vand, OEM-løsninger, samt bakteriel rensning af vand og spildevand. OEM-løsninger dækker over samarbejdsaftaler, hvor Waturu-teknologien integreres ind i eksterne selskabers produkter. 

Status er, at der inden for alle tre områder er stor aktivitet og, som oplyst i vores virksomhedsbeskrivelse og beskrevet ovenfor, allerede er indgået aftaler med eksempelvis Saint Gobain om distribution af vores højeffektive decentrale vandvarmer. 

Der arbejdes inden for OEM-området på at udvikle og afsætte en løsning til bakteriel rensning af varmt og koldt brugsvand på hospitaler. Der indgået et samarbejde med et dansk universitetshospital og de første test er gennemført med fokus på at teste teknologiens virkning på bakterier, såsom Legionella. 

Perspektivet er muligheden for at sælge en løsning, som internationalt kan sikre rent bakteriefrit vand på hospitaler. Hospitaler drives ofte fra meget store ejendomme, hvor vandet cirkuleres rundt ved en temperatur, som desværre er perfekt for bakteriel vækst. Lande som USA, hvor der er mange store private hospitaler og hvor der ofte er udfordringer med Legionella, kunne være et godt internationalt match for Waturu. Teknologien kan benyttes centralt eller decentralt og området kan have væsentlig værdi for Waturu Holding A/S fremadrettet.

Inden for OEM-området har vi igangsat et samarbejde med et større dambrug, hvor teknologien skal sikre rent og bakteriefrit vand. Målsætningen er i første omgang, at Waturu-teknologien skal sikre en højere overlevelsesprocent for de helt små/unge fisk, som i dag dør pga. af bakterieinfektioner. Landbaseret fiskeopdræt forventes at kunne revolutionere industrien og et kernepunkt i produktionen er at sikre rent vand. Der er meget store partnere inden for området og efter et forventeligt succesfuldt testforløb, vil indgåelsen af et samarbejde være næste skridt.

Et andet interessant produkt er en ny løsning, som kan sikre kogende vand øjeblikkeligt, men uden at forbrugeren skal have en tank monteret i deres køkkenskab. Her er der etableret et samarbejde med en international partner og udviklingen er i gang. Målsætningen er at fjerne den ”standby” –opvarmning, som de eksisterende løsninger kræver, da dette betyder spild af energi, når der ikke benyttes kogende vand. Vores løsning vil desuden reducere kravet til installationsplads med 80%. Der er et stort markedspotentiale og her forventes det første færdige produkt at kunne lanceres fra medio 2020, dog afhængigt af ønsker og krav fra samarbejdspartneren. 

Datterselskabet, Danish Medtech, udvikler sig positivt og som udmeldt, er der den 1. august 2019 ansat en erfaren ekstern direktør, Jesper Nørregaard. Han har haft en stor del af sin karriere i Leo Pharma, senest som General Manager, LEO Pharma Nordic. Jesper Nørregaard er ansat til at gennemføre en børsnotering af selskabet i 2020 og for at kunne kommercialisere en række Medtech -/ Healthcare-produkter, heriblandt et nyt produkt, der skal hjælpe sårpleje patienter. Selskabet skal ligeledes gennemføre en række kliniske tests, der potentielt kan resultere i en ny behandlingsmetode mod børneeksem. 

Den påbegyndte adskillelse af Danish Medtech er påkrævet, da selskabets forretningsområde kræver specielle kompetencer, samt for at sikre at fokus i Waturu forbliver på de eksisterende forretningsområder.
Danish Medtech forventer at gennemføre en Pre-IPO kapitalisering indenfor de kommende måneder og der er på baggrund af den udsendte selskabsmeddelelse nr. 10, vist stor interesse for deltagelse fra eksisterende og nye investorer. Waturu Holding A/S vil efterfølgende Pre-IPO kapitaliseringen stadigvæk være majoritetsaktionær i Danish Medtech.  

Vi fortsætter et højt aktivitetsniveau i andet halvår, hvor der forventes flere aftaler med partnerselskaber, som vil sikre et godt fundament for den fremtidige vækst. Et halvår som vil have fokus på opsætning af produktion, logistik samt nødvendige supportfunktioner.   

Regnskabet følger den kurs vi har lagt og udviser et lavt omkostningsniveau samt at vi har ansat yderligere personel til projekt-, salgs- og udviklingsarbejde. Vi har desuden påbegyndt opsætningen af en automatiseret produktion samt afsat ressourcer til salg- og marketingsarbejde.  


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Waturu Holding A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2019. Rapporten har ikke været underlagt revision men review af BDO Revision.

Toke Reedtz, Administrerende direktør
Michael Nørgaard, Økonomi direktør
Waturu Holding A/S

Kort om virksomheden
Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, der tilbyder en innovativ vandteknologi. Teknologien leverer øjeblikkeligt varmt vand på bæredygtig og ansvarlig vis. Vand- og energiforbruget sænkes med hhv. 75% og 94% sammenlignet med en fjernvarmeløsning med cirkulation. Med besparelserne følger en betydelig CO2-reduktion. Integration af selskabets teknologi i eksterne produkter samt behandling af spilde- og industrivand er ligeledes forretningsområder, som der fokuseres på. Virksomheden igangsætter i 2019 automatiseret produktion i Danmark, har etablerede datterselskaber og har patent samt patentansøgninger i proces.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com
CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com


Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle
www.waturu.com

Certified Adviser Västra Hammen Corporate Finance AB
Per Lönn,
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö
Sweden
www.vhcorp.se


Vedhæftet fil


Waturu Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -