Cereno Scientific
Cereno Scientific erhåller nytt patent i Australien för användning av läkemedelskandidaten CS1 (Cision)

2019-03-07 07:56
Cereno Scientific har erhållit ett nytt godkänt patent i Australien. Patentet breddar skyddet för användningen av läkemedelskandidaten CS1 på en för företaget viktig marknad. Det godkända patentet ”Compounds and methods for improving impaired endogenous fibrinolysis using histone deacetylase inhibitors” är det andra godkända patentet i Cereno Scientifics första patentfamilj.
– Det är glädjande att vi mottar detta besked som ger CS1 ett signifikant utökat immateriellt skydd på en viktig läkemedelsmarknad. Under hösten har vi även gått in i nationell fas i knappt tjugo länder för vår tredje patentfamilj som ytterligare kommer att stärka skyddet för vårt behandlingskoncept, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen. Det australiensiska patentet kommer att vara giltigt till och med 2032, med möjlighet till så kallad patenttidsförlängning om ytterligare maximalt fem år. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sten R. Sörensen, VD Tel: +46 733 74 03 74 Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com www.cerenoscientific.se Om Cereno Scientific AB Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub (http://www.azbioventurehub.com/) och utvecklas med stöd av GU Ventures (http://ventures.gu.se/). Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558. Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019.

Cereno Scientific B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -