ISR
ISR Holding tillförs 34,2 MSEK (Cision)

2018-12-16 16:07
ISR Immune System Regulation Holding AB:s (publ) företrädesemission tecknades till 69 procent. Tillsammans med likviden från den genomförda riktade emissionen tillförs Bolaget totalt cirka 34,2 MSEK i kontanta medel vilket finansierar ISR i cirka 18 månader framåt.
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission om 12,7 MSEK tecknats till ca 69 procent. Tillsammans med likviden från den riktade emissionen om 25,4 MSEK tillförs ISR därmed 34,2 MSEK. VD Ola Winqvist kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det stora intresse som ISR har tilldragit sig och jag vill passa på att dels tacka de aktieägare som fortsätter att stötta oss genom deltagande i den genomförda företrädesemissionen, och dels hälsa nytillkommande privata och institutionella aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera satsningen i våra läkemedelsprogram. Vi ser fram emot att få se resultaten från vår HIV studie, ISR-003 av patienter på bromsmedicin med tillägg av ISR48 under 2019. Med den lyckade emissionen och stödet från marknaden planeras start av ytterligare en HIV studie, med behandling av patienter resistenta mot bromsmedicin. Inom vårt onkologiprogram kommer vi nu accelerera framtagande av en IND, (Investigational New Drug ISR50), för fas I/II studie av patienter med avancerad cancersjukdom. Jag ser med stor tillförsikt på ISR:s framtid.”


ISR Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -