På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Nordic Credit Partners
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) genomför en sista emission av kapital- och vinstandelslån om 200 mkr (Cision)

2018-11-30 15:45
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III”) har inom ramen för sitt program för kapital- och vinstandelslån emitterat ytterligare andelslån om 200 mkr i nominellt belopp. Emissionen genomfördes den 23 november 2018 till en kurs som motsvarar substansvärdet vid marknadens stängning den 16 november 2018. - Vi välkomnar i och med denna emission ett antal nya medinvesterare i fonden och gläds även åt utökade mandat från existerande investerarare. I en osäker marknad värdesätts erfarenhet, långsiktighet och transparens vilket gynnar vår förvaltningsmodell, säger Björn Wolrath, ordförande i NCP III. - Fonden har haft en fortsatt positiv utveckling under andra halvåret 2018; under oktober ökade fondens värde med +0,5% jämfört med Stockholmsbörsen som sjönk med -7,7% under samma period. Liksom våra medinvesterare fokuserar vi dock på framtida avkastning och prioriterar för närvarande innehav med kort kredit- och ränteduration utgivna av defensiva, kassaflödesgenererande bolag, säger Jakob Eliasson, VD i NCP III. Tillsammans med de andelslån om 550 mkr som tidigare emitterats uppgår det emitterade kapitalet i NCP III nu till totalt 750 mkr. Nordic Credit Partners fonder förvaltar efter denna emission obligationer för drygt 1,8 mdr kronor. Investerarbasen i fonderna utgörs i huvudsak av nordiska institutionella investerare. För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget. Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -