På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

SaltX Technology Holding AB
SaltX Technology Holding AB (publ): Kvartalsrapport 3 2018 (Cision)

2018-11-07 08:00
Kvartalsrapport 3  Finansiella händelser  Tredje kvartalet -Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,1) mkr -Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,6 (-8,0) mkr -Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 (-9,1) mkr -Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,15) kr Delåret januari – september -Nettoomsättningen ökade till 4,8 (3,1) mkr -Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,3 (-19,9) mkr -Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,2 (-18,2) mkr -Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,73 (-0,39) kr Väsentliga händelser Efter periodens utgång -SaltX har utsett EnerStore partner i Italien -SaltX ingick avtal med norska energibolaget Östfold Energi -SaltX flaggade för osäkerhet kring SunCool-ordern i Ghana -SaltX ökar takten för satsning på storskalig energilagring och genomför garanterad nyemission om 80 mkr -Kallelse till extra bolagsstämma den 14 november kl. 15 på bolagets kontor har offentliggjorts Stockholm 7 november 2018 Styrelsen & VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: +46–705 600 268 Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034 ************************************************* Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november, 2018 kl. 08.00 CET.  Om SaltX Technology SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.SaltX Technology Holdi... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -