Uniflex
BOLAGSVERKET HAR LÄMNAT TILLSTÅND ATT VERKSTÄLLA FUSIONSPLANEN MELLAN POOLIA AB (PUBL) OCH UNIFLEX AB (PUBL) (Cision)

2018-10-10 14:00
Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 31 oktober 2018. I samband med registreringen av fusionen kommer Uniflex att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia.
Som följd av Bolagsverkets tillstånd och kommande registrering av fusionen kommer Uniflex att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Uniflex B-aktier vid Nasdaq Stockholm beräknas bli den 26 oktober 2018 med slutlig avnotering den 1 november 2018. I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen, vilket beräknas ske den 31 oktober 2018, kommer de aktieägare som, när registrering av fusionen sker, är upptagna i Uniflex aktiebok, förd av Euroclear Sweden AB, att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie av serie A i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie A i Poolia och för varje aktie av serie B i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie B i Poolia. Utbokningen av de nya aktierna i Poolia beräknas ske den 1 november 2018 och från denna dag blir handel i de aktier av serie B i Poolia som utgör fusionsvederlag möjlig. Handel i nuvarande utestående aktier av serie B i Poolia sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -