IVISYS AB
Komplettering: IVISYS upptar konvertibelt lån på 5,0 MSEK (Cision)

2018-08-01 14:48
Till tidigare utskickade pressmeddelande, se nedan, tillkommer följande information: Lånet löper från 1 Augusti 2018 till 1. Augusti 2019. Möjligheten for långivarna till att konvertera är var varannan månad från 1 November 2018, dock högst 1,5 MSEK vid varje konvertering. Långivarna är Gerhard Dal (1,0 MSEK), Modelio Equity AB och Sonny Johansson (vardera 2,0 MSEK). Den riktade emissionen skall beslutas med 2/3 av rösterna närvarande på extrastämman, och huvudägarna innehar 54,53 % av rösterna i bolaget. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 1 augusti 2018
IVISYS ökar sitt rörelsekapital genom ett konvertibelt lån från en grupp privata svenska investerare. Lånet tillför bolagets kassa 5,0 MSEK (exklusive finansieringskostnader). Lånet löper över 12 månader och långivarna kommer att ha möjlighet att konvertera lånet och räntekostnaderna till aktier inom löptiden. IVISYS har möjlighet att återbetala lånet, i delar, under löptiden om den ökade likviditet inte behövs i sin helhet. Räntan på lånet är 12% på årsbasis och konverteringskursen är satt till 85 % av senaste 10 handelsdagars viktade genomsnitt på aktiekursen. En extrastämma kommer äga rum för att formalisera den möjliga riktade emissionen, ifall lånet konverteras. En majoritet av bolagets ägare har garanterad fullmakt till styrelsen att öka antalet aktier i bolaget. CEO Mikael Sjöholm kommenterar: “Vi förväntar ökad orderingång under de närmsta månaderna, varför vi måste utöka personalen och förbereda produktionen för inte få för långa leveranstider. Detta kommer påverka likviditeten, även om vi får någon förskottsbetalning från de flesta kunder. Å andra sidan syns årets starka tillväxt ännu inte på aktiekursen. Efter sammanslagningen av svenska och danska IVISYS har vi tagit emot nya order till ett värde av 3,0 MSEK inom loppet av en månad. (jämfört med en omsättning på närmare 2,0 MSEK under hela 2017). Därför anser vi att det är i aktieägarnas intresse att låna upp till rörelsekapital i detta läge framför att genomföra en nyemission. Då lånet inte kan konverteras före November 2018, och då endast i mindre portioner, är lånet det bästa sättet att tillgodose nuvarande aktieägare” säger CEO Mikael Sjöholm. Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS. För mer information, vänligen kontakta Jakob Kesje, Styrelseordförande för IVISYS AB Telefon: +45 20 22 60 10 E-mail: jk@ivisys.com Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018. Om IVISYS IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll. Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.


IVISYS - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -