Inwido
Bra inledning på året trots sen och kall vinter (Cision)

2018-04-26 07:47
Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson kommenterar första kvartalet 2018;
“Det första kvartalet 2018 var på många sätt utmanande, med en lång och hård vinter som ledde till minskad konsumentförsäljning. Trots detta nådde vi det näst bästa resultatet för första kvartalet hittills. Det resultatmässigt starkaste första kvartalet gjorde vi 2017 med en mild vinter och en påsk som då inföll i det andra kvartalet, vilket påverkar årets jämförelsetal.” ”Under det första kvartalet 2018 ökade vår redovisade försäljning med 2 procent till 1 391 MSEK. Operativt resultat i kvartalet blev 56 MSEK (83). Orderingången under kvartalet var 6 procent lägre än motsvarande period 2017 och orderstocken vid utgången av kvartalet var 8 procent lägre.”   ”Under den kalla vintern, den säsongsmässigt svagaste perioden med lägre total efterfrågan, har konkurrensen tilltagit. Inwidos primära exponering mot renoverings- och konsumentmarknaden ger dock normalt en bra mix med bättre marginaler. Vi räknar med att marknaderna normaliseras med vårens ankomst även om det andra kvartalet också kommer att påverkas av den sena vintern.” ”Med vår starka position i Norden, vår expanderande affär i övriga Europa och inom e-handel ser vi en god potential att fortsätta växa under 2018, samtidigt som vi ska göra Inwido ännu mer effektivt.” Läs hela pressmeddelandet, ink nycketalstabell, i bifogad pdf

Inwido - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -