På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Hifab Group AB
Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – mars 2017 (Cision)

2017-05-09 09:00
[image] JANUARI – MARS, FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG · Koncernens nettoomsättning var under första kvartalet 124 (110,6) MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (-0,2) MSEK. · Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 6,8 (-0,4) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,08 (-0,01) kronor. VD-RAPPORT Året har fått en bra start med en betydande resultatförbättring och omsättningstillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Under 2016 lades grunden för en långsiktig hållbar resultatutveckling. Resultatförbättringen och omsättningstillväxten i perioden, jämfört med föregående år, är resultat av förbättrad effektivitet, marknadsframgångar, ökad andel underkonsulter samt fler produktionsdagar då årets påskhelg är förskjuten till kvartal 2. Med stöd av en ny strategiplan genomförs ett omfattande och strukturerat förbättringsarbete. Vi kan redan se tydliga framsteg i att uppnå och säkerställa visionen om att vara marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders och medarbetares förstahandsval. Marknadsarbetet och säljinsatserna fortsätter på bred front där vi bedömer marknaden både i Sverige och i den internationella verksamheten som stabil och fortsatt stark. Under senaste året har andelen uppdrag med helhetsåtagande och övergripande ansvar ökat. Orderingången för den Svenska verksamheten är något bättre än motsvarande period föregående år. Utlandsverksamheten har bromsats upp något under senaste halvåret med anledning av senarelagda projektstarter och upphandlingar i några uppdrag. Av den anledningen är antalet årsanställda något lägre under perioden, vilket kommer öka igen när senarelagda uppdrag startar. I ett av dessa uppdrag har kontrakt erhållits under april, avseende ett vägprojekt i Bangladesh, med projektstart i mitten av maj 2017. Under perioden har vi vunnit flera viktiga uppdrag som ligger i linje med vår strategi, att vara med tidigt i processen och ta ansvar under hela projektgenomförandet. Ett urval av nya uppdrag under senaste perioden presenteras nedan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET NY GÅNG- OCH CYKELBRO I HELSINGBORGS HAMN Helsingborgs centrum växer och med stadsförnyelseprojektet H+ ska det gamla hamn- och industriområdet i södra delen av Helsingborg göras om till nya stadsdelar med bostäder, kontor och affärer. En 200 m lång gång- och cykelbro ska byggas för att knyta ihop det nya exploateringsområdet med stadens centrum. Hifab är anlitade som projektledare och ansvarar för att ta fram ett förfrågningsunderlag, handla upp en totalentreprenör och därefter driva byggentreprenadens färdigställande. Planerad byggstart blir i oktober 2017 och färdigställande till årsskiftet 2018- 2019. Hifabs budget är på ca 1,6 miljoner. FINSPÅNGS NYA KÖPCENTER – KRISTALLEN Med start 2017 kommer centrum i Finspång att renoveras och byggas om för mångmiljonbelopp. Fastighetsbolaget Amasten är den största privata fastighetsägaren i Finspång och de står bakom satsningen på att bygga om ortens köpcentrum. I samband med ombyggnationen kommer Finspångs köpcenter Kristallen att få en ansiktslyftning med bättre planlösning och mer handelsytor för nya hyresgäster. Hifab ansvarar för projektledning, projekteringsledning, byggledning och KA. Uppdraget omfattar köpcentret Kristallen. Projektet kommer att stå klart våren 2018. NY FULLSERVICEANLÄGGNING FÖR MÖLLER EIENDOM I UPPSALA Hifab har fått i uppdrag av Möller eiendom att utreda förutsättningarna för en ny etablering av en bilhall i Uppsala. Projektet är i ett tidigt skede och innefattar att se över möjligheterna att under 2017 påbörja uppförandet av en bilhall i två plan på 10 000m2 samt en plåtverkstad på 3000m2. En sådan anläggning skulle i så fall bli en modern fullserviceanläggning där bilmärkena Audi, Volkswagen, Seat och Skoda samlas under samma tak. Hifab kommer stötta Möller eiendom hela vägen i projektet, från utredning och markprojektering till överlämnande av färdig bilhall. RAMAVTAL MED OSCAR PROPERTIES Oscar Properties har tecknat ett ramavtal med Hifab för att förstärka sin kapacitet i pågående och kommande projekt. Avtalet är nationellt och omfattar bygg- och projektledningstjänster. Hifab är sedan tidigare involverade i bland annat projekt Bageriet på Kvarnholmen i Stockholm. UTBYGGNAD AV TVÄRBANAN - KISTAGRENEN Stockholms tvärbana byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda till Helenelund. Kistagrenen är 8 kilometer lång och stannar vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Tvärbanans Kistagren möjliggör smidigare resor från hemmet till skola, arbete och omsorg. Byggstart beräknas i slutet av 2017 och hela sträckan till Helenelund ska vara klar 2023. Totalt omfattar projektet en investering på 4,9 miljarder kronor. Hifabs arbete innefattar ansvar för upphandling och kontrakt, samordning av ledningsomläggningar och samordning inom rådighetsfrågor. 

Sök på Placera

Hifab Group B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -