På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Castellum
Castellum köper och säljer i Göteborgsområdet: Förvärvar centralt i Göteborg och säljer i Kallebäck samt Mölnlycke centrum (Cision)

2017-03-31 13:00
Castellum genomför en bytesaffär med Wallenstam där Castellum förvärvar två fastigheter i Göteborg med en tillhörande kontorsbyggrätt samt säljer två fastigheter i Kallebäck och Mölnlycke centrum. Till- respektive frånträde sker den 15 december 2017.
Förvärvspriset uppgår till ca 280 Mkr och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 290 Mkr samt avdrag för uppskjuten skatt om ca 10 Mkr. Försäljningspriset uppgår till ca 335 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om ca 15,0 Mkr. Försäljningspriset ligger ca 40 Mkr över Castellums senaste värdering. Förvärvet i Göteborg omfattar två förvaltningsfastigheter på Mölndalsvägen med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 8 624 kvm och utgörs i huvudsak av kontorslokaler. Därutöver förvärvas en befintlig kontorsbyggrätt om drygt 7 000 kvm. Försäljningen i Kallebäck och Mölnlycke centrum omfattar totalt 35 000 kvm lager/industri med inslag av kontor, vilket innebär att Castellum helt lämnar Mölnlycke centrum. ”Det är glädjande att genomföra en bytesaffär med bra kontor och planlagda kontorsbyggrätter i Göteborg. Här är vakansgraden historiskt låg och bristen på moderna kontor är en utmaning för oss när befintliga kunder vill expandera. Affären är en del i den pågående koncentrationen av portföljen”, säger Henrik Saxborn, Castellums VD. Bytesaffären i sammandrag: Förvärvspris: ca 280 Mkr. Tillträdesdag: 15 december 2017. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 8 624 kvm med tillhörande garage om 676 kvm, med en uthyrningsgrad om ca 98%. Dessutom erhålls en byggrätt med färdig detaljplan för drygt 7 000 kvm kontor. Fastigheter som förvärvas: Göteborg Krokslätt 20:6 och Krokslätt 154:8 Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 3,2 år. Hyresvärde: ca 17 Mkr. Större hyresgäster: Schneider Electrics, Hermods, Five Systems och Flügger Färg. Försäljningspris: ca 335 Mkr. Frånträdesdag: 15 december 2017. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 35 100 kvm med en uthyrningsgrad om drygt 97%. Fastigheter som försäljningen omfattar: Mölnlycke: Hönekulla 1:571 och Göteborg Kallebäck 3:4 Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 2,2 år. Hyresvärde: ca 30 Mkr. Större hyresgäster: ICA, Sandryds, Härryda kommun och Best Transport. För ytterligare information kontakta: Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50 Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61 www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.    Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund. Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

Castellum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -