AdCityMedia
AdCityMedias VD säljer aktier till en grupp långsiktiga professionella investerare (beQuoted)

2017-01-23 08:30
ADCITYMEDIAS VD SÄLJER AKTIER TILL EN GRUPP LÅNGSIKTIGA PROFESSIONELLA INVESTERARE A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"):s VD och huvudägare Anders Axelsson säljer aktier till en grupp långsiktiga professionella investerare. Försäljningen förstärker Bolagets aktieägarbas med en ägargruppering som utgörs av långsiktiga professionella investerare. - Affären är en bekräftelse på det stora intresse vi upplever kring bolagets aktie, kommenterar Bolagets styrelseordförande Patrik Mellin. Försäljningen omfattar 160 000 aktier till kursen 127,50 kr per aktie, motsvarande en premie på 4,4 % mot de senaste 30 handelsdagarnas volymviktade kurs(122,10 kr per aktie), och en rabatt på 3,0 % från torsdagens stängningskurs(131,50 kr). Anders Axelssons innehav före transaktionen uppgick till 707 901 aktier, och efter transaktionen 547 901 antal aktier motsvarande 34 % av kapitalet och rösterna. - Min plan är fortsatt 15 nya år och att ta bolaget till nya nivåer. Det känns positivt att denna handfull initierade investerare som följt Bolaget under en längre period ser framtida intresse i AdCityMedias aktie, kommenterar AdCityMedias VD Anders Axelsson Största enskilda investerare kommer äga 2,74% av kapitalet och rösterna. Affären genomfördes utanför marknaden den 20 januari 2017. Stockholm 2017-01-23 För mer information: Anders Axelsson, Verkställande Direktör anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com +46 (0)709 66 00 86 Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 08.30 CET Följande dokument kan hämtas från beQuoted AdCityMedia Pressrelease 2017-01-23.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19357 Kort om Bolaget: AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhus- reklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrym- met avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde "Creative". Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet "creative" har bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 3 000 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utom- hus växer och övergången från analogt till digital sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com http://www.adcitymedia.com/ . AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -