Josab International
JOSAB India signerar avtal med Natures Spring Eco Tap, Hyderabad, Telangana (Cision)

2016-11-30 14:37
Josab India Pvt Ltd har signerat ett avtal med Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd, med huvudkontor i Hyderabad. Josab India Pvt Ltd kommer att leverera den önskade teknologin och Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd kommer att svara för samverkan med regeringsorgan, marknadsföring och daglig drift. Projektet bygger på en s.k. ”BOO” (Build Own Operate) modell under 7 år, med möjlighet till förlängning. Projektets totala ordervärde under 7 år är ca MSEK 200-335 varav JOSABs andel är ca MSEK 65-100
Signeringen av detta avtal innebär även en, sen lång tid, efterlängtad order från Hyderabad, huvudstaden i delstaten Telangana och enligt lagbeslut även i delstaten Andhra Pradesh. Syftet med detta avtal är att förse invånarna i Hyderabad med dricksvatten. Rening av dricksvatten kommer att ske med JOSABs AqualiteTM. Det renade vattnet kommer att erbjudas befolkningen via vattenkiosker, enligt samma modell som bankernas uttagsautomater. Delstatsregeringen i Telangana har beslutat att installera mellan 150 och 250 vattenkiosker i staden fram till Juni 2017. Detta kommer att göra att invånarna kommer att kunna ha tillång till rent och säkert dricksvatten dygnet runt samt till ett överkomligt pris. Teknologin som är baserad på JOSABs AqualiteTM har accepterats och godkänts av Hyderabad Metropolitan Water Works and Sewerage Board (HMWSSB) samt Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) för användning i projektet för vattenkiosker. Installationen av vattenkiosker kommer att påbörjas i december 2016. Bakgrund: Hyderabad omfattar en yta om 650 km2 och är belägen längs floden Musis strand. Staden har en population på ca 6,7 miljoner. Med förstäder inräknade har staden ca 7,75 miljoner invånare, vilket gör det till landets fjärde största stad och det sjätte största urbana området i Indien. Staden är belägen på en genomsnittlig höjd av 542 meter då stora delar av Hyderabad ligger bland kullar och omgiven av konstgjorda sjöar. Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) övervakar infrastrukturen av stadens 18 ”cirklar” som tillsammans omfattar 150 kommunala avdelningar. Varje avdelning är representerad av en koordinator, som väljs genom omröstning. Koordinatorerna väljer sen i sin tur borgmästaren, som även är chef över GHMC. Den verkställande makten finns hos den kommunala kommissionären som utses av delstatsregeringen. HMWSSB ansvarar för vattenförsörjningen, avloppsreningen och insamling av regnvatten. Stockholm 30 november 2016 För mer information, vänligen kontakta: Johan Gillgren                                                                                                           Dennis Abraham                                                             VD/Koncernchef                                                                                                          VD Josab International AB                                                                         Josab India Pvt Ltd +46 (0)8 121 389 00                                                                               + 91 8793 160092                                                             johan.gillgren@josab.com                                                                      dennis.abraham@josab.com Om Josab International AB Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -